Staré Mesto

Hlavná stanica-Blumentál

Návrh projektu organizácie dopravy v zóne Hlavná stanica-Blumentál v Starom Meste

Pre rezidentov Starého Mesta pripravujeme zavedenie zóny SM1 Hlavná stanica-Blumentál. Registrácia je otvorená od 9.3.2022. Regulácia parkovania podľa pravidiel PAAS sa spustí od 25.5.2022. Od tohto termínu tu tak budú môcť rezidenti parkovať s parkovacou kartou, nerezidenti budú v čase regulácie (8:00-24:00) platiť za parkovanie podľa hodinovej sadzby.

Nižšie si môžete pozrieť návrh projektu značenia parkovacích miest v tejto lokalite. Projekt navrhol autorizovaný dopravný projektant, záleží nám však na tom, aby sme získali aj spätnú väzbu obyvateľov, ktorých sa zmeny dotknú. Aj na základe pripomienok obyvateľov sme niektoré časti projektu upravili. Záznam zo stretnutia a prezentáciu k vyhodnoteniu pripomienok je dostupný na odkaze nižšie. 

Vyznačovať parkovacie miesta a realizovať ďalšie vodorovné dopravné značenie začneme v apríli.

 

  Zásady značenia v zóne:

  • Tam, kde je to možné a vhodné, vytvárame parkovacie pásy namiesto jednotlivých parkovacích miest.
  • Rozširuje sa počet všeobecných miest pre ŤZP, navrhujú sa úseky s cik-cak čiarou pre krátkodobé zastavenie (tzv. „drop-off zóny“ – kuriéri, taxi a pod.)
  • Povoľuje sa protismerný pohyb cyklistov vo väčšine jednosmerných ciest 3. triedy, tam, kde je to bezpečné (v Zóne 3 a pri minimálnej šírke jazdného pruhu 3,0 m a výhybniach každých min. 80 metrov).

  Všetky informácie o pripravovanej zóne Hlavná stanica – Blumentál nájdete v parkovacích novinách.

  Máte otázky? Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…

  Máte otázky?
  Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…