Staré Mesto

Zóna Centrum-Panenská

Zóna Hlavná stanica-Blumentál

Informácie o zóne

V auguste 2023 bude zóna Staré Mesto Centrum – Panenská zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. To znamená, že parkovanie tu bude prevádzkovať mesto Bratislava podľa jednotných pravidiel regulácie parkovania schválených mestským zastupiteľstvom v roku 2019. Nadviažeme tak na zónu SM1, kde je už spustený systém regulovaného parkovania PAAS od mája 2022.

DÔLEŽITÉ: Ak máte v zóne vyhradené parkovacie miesto na základe zmluvy s BPS PARK a.s., je potrebné, aby ste ho v stanovenom termíne prišli nahlásiť na jedno z klientskych miest PAAS – podrobné informácie nájdete v odpovediach nižšie.

Otázky a odpovede

Som rezident zóny a aktuálne mám zakúpenú rezidentskú kartu BPS PARK a.s.

Platí, že rezidentské karty BPS PARK a.s. strácajú platnosť momentom spustenia zóny PAAS, ktoré je plánovnané v auguste, presný termín budeme komunikovať vopred. Ak však Vaša rezidentská karta BPS PARK a.s. platí dlhšie ako do augusta 2023, mestská časť pripravuje  kompenzovanie  alikvótnej čiastky za nevyčerpané obdobie pre karty vydané do 31.7.2023. O presnom postupe kompenzácie a podmienkach budeme informovať.

Som rezident zóny a aktuálne mám zakúpenú rezidentskú parkovaciu nálepku mestskej časti Staré Mesto

Rovnako platí, že po spustení PAAS (v auguste), budú môcť rezidenti v zóne parkovať len s platnou parkovacou kartou PAAS, ktorú si budete môcť zakúpiť v priebehu leta.

Ak v súčasnosti parkujete na uliciach, ktoré reguluje mestská časť Staré Mesto (napríklad Panenská) a máte zakúpenú parkovaciu nálepku mestskej časti, môžete si ju ponechať a parkovať v častiach mesta, ktoré zatiaľ nebudú regulované v systéme regulovaného parkovania PAAS a bude na nich naďalej platiť regulácia mestskej časti do doby, kým neprejdú pod celomestskú reguláciu PAAS. Ak Vaša rezidentská parkovacia nálepka mestskej časti platí dlhšie ako do augusta 2023 a nebudete ju chcieť využívať po spustení zóny PAAS, mestská časť pripravuje kompenzovanie alikvótnej čiastky za nevyčerpané obdobie.

Mám vyhradené parkovacie miesto na základe zmluvy so spoločnosťou BPS PARK a.s.

Ak máte vyhradené parkovacie miesto na základe zmluvy s BPS PARK a.s., bude potrebné, aby ste v termíne od 5.6.2023 do 23.6.2023  prišli na jedno z klientskych miest PAAS a nahlásili nám ho.

Ak od 5.6. do 23.6.2023 nepríde k prehláseniu vyhradeného parkovacieho miesta, ktoré je aktuálne zazmluvnené u BPS PARK, a.s., toto parkovacie miesto bude zrušené k 31.7.2023 a zaradené do systému regulovaného parkovania PAAS ako verejné parkovacie miesto. Pri zaevidovaní vyhradeného parkovacieho miesta v klientskom centre a predložení platnej parkovacej zmluvy s firmou BPS PARK, a.s. budeme akceptovať Vašu zmluvu s BPS PARK, a.s. do konca jej platnosti, najneskôr však do 31.5.2024. Tento krok robíme pre uľahčenie zmeny parkovania v tejto oblasti, a vyhradené parkovacie miesta (s výnimkou miest pre ŤZP osoby) už nebudeme povoľovať. Zmluvy na vyhradené parkovacie miesta s BPS PARK, a.s. uzatvorené po 25.5.2023 už nebudú akceptované a parkovacie miesta na základe zmlúv s dátumom uzatvorenia od 25.5.2023 nebudú vyhradzované.

KDE SI MÔŽETE ZAEVIDOVAŤ PARKOVACIE MIESTO OD 5.6.2023?

Predajňa DPB, Hodžovo námestie 1
Po: 8:00 – 17:00
Ut – Št: 8:00 – 16:00
Pia: 8:00 – 15:00

Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
Po: 8:00 – 17:00
Ut: 8:00 – 15:00
St: 8:00 – 17:00
Št: 8:00 – 15:00
Pia: 8:00 – 13:30

Magistrát mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1
Po: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ut – Št: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pia: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

ČO K ZAEVIDOVANIU BUDETE POTREBOVAŤ?
K nahliadnutiu zmluvu s BPS PARK, a.s.

Ak je súčasťou zmluvy aj mapka, kde sa nachádza Vaše parkovacie miesto,
prosíme prineste ju so sebou, urýchlite tým proces novej evidencie.

Ak mapku parkovacieho miesta nemáte k dispozícii, pre zrýchlenie procesu novej
evidencie dopomôžete aj fotkou parkovacieho miesta (môže byt aj v telefóne).

Občiansky preukaz.

 

Mám vyhradené parkovacie miesto pre ŤZP osobu na základe zmluvy so spoločnosťou BPS PARK a.s.

Ak máte vyhradené ŤZP parkovacie miesto na základe zmluvy s BPS PARK a.s., bude potrebné, aby ste v termíne od 26.6.2023 do 21.7.2023  prišli na jedno z klientskych miest PAAS a nahlásili nám ho.

Miesta pre ŤZP osoby sa nerušia, budú však postupne vyznačované už podľa aktuálne platných noriem, t.z. miesto bude označené zvislým dopravným značením „zákaz zastavenia“ s doplnkovou informačnou tabuľou „vyhradené parkovanie“. Miesta pre osoby ŤZP sa budú už riadiť pravidlami regulovaného parkovania PAAS, to znamená, že budú vyhradené už iba v lokalite trvalého pobytu žiadateľa. Údaje o Vašom vyhradenom parkovacom mieste pre ŤZP osobu potrebujeme, aby sme mohli parkovacie miesto zachovať (ak splní pravidlá systému regulovaného parkovania PAAS) aj v systéme PAAS a označili ho platným dopravným značením.

KDE SI MÔŽETE ZAEVIDOVAŤ PARKOVACIE MIESTO OD 26.6.2023?

Predajňa DPB, Hodžovo námestie 1
Po: 8:00 – 17:00
Ut – Št: 8:00 – 16:00
Pia: 8:00 – 15:00

Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
Po: 8:00 – 17:00
Ut: 8:00 – 15:00
St: 8:00 – 17:00
Št: 8:00 – 15:00
Pia: 8:00 – 13:30

Magistrát mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1
Po: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ut – Št: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pia: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

ČO K ZAEVIDOVANIU BUDETE POTREBOVAŤ?
K nahliadnutiu zmluvu s BPS PARK, a.s.

Ak je súčasťou zmluvy aj mapka, kde sa nachádza Vaše parkovacie miesto,
prosíme prineste ju so sebou, urýchlite tým proces novej evidencie.

Ak mapku parkovacieho miesta nemáte k dispozícii, pre zrýchlenie procesu novej
evidencie dopomôžete aj fotkou parkovacieho miesta (môže byt aj v telefóne).

Parkovací preukaz model EÚ

Osvedčenie o evidencii – časť I. (malý technický preukaz)

Občiansky preukaz.

 

Mám Predplatnú parkovaciu kartu (abonentskú) na základe zmluvy so spoločnosťou BPS PARK a.s.

Ak máte predplatnú parkovaciu kartu na základe zmluvy s BPS PARK a.s., bude potrebné v termíne od 5.6. do 23.6.2023 prísť na jedno z klientskych miest a nahlásiť nám ju. Ak aktuálne nemáte platnú abonentskú kartu BPS PARK a.s., neodporúčame si kupovať novú po 25.5.2023, takto zakúpené karty nebudeme akceptovať.

K nahláseniu budete potrebovať zmluvu k nahliadnutiu. V prípade, ak je vlastníkom abonentskej karty právnická osoba, je nutné, aby ju zastupovala osoba oprávnená konať v jej mene.

ZOZNAM MIEST, KDE JE MOŽNÉ KARTY NAHLÁSIŤ

Predajňa DPB, Hodžovo námestie 1
Po: 8:00 – 17:00
Ut – Št: 8:00 – 16:00
Pia: 8:00 – 15:00

Klientske miesto PAAS, Mlynské nivy 14
Po – Št: 10:00 – 19:00
Pia: 10:00 – 17:00

Miestny úrad Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3
Po: 8:00 – 17:00
Ut: 8:00 – 15:00
St: 8:00 – 17:00
Št: 8:00 – 15:00
Pia: 8:00 – 13:30

Magistrát mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 1
Po: 8:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Ut – Št: 8:30 – 12:00, 13:00 – 16:00
Pia: 8:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

Informácie o zóne

V Starom Meste sme ako prvú zónu realizovali zónu SM1 Hlavná stanica-Blumentál. Registrácia bola otvorená od 9.3.2022 a regulácia parkovania podľa pravidiel PAAS sa spustila 25.5.2022. Od tohto termínu tu môžu rezidenti parkovať s parkovacou kartou PAAS, nerezidenti v čase regulácie (8:00-24:00) platia za parkovanie podľa hodinovej sadzby.

Nižšie si môžete pozrieť návrh projektu značenia parkovacích miest v tejto lokalite. Projekt navrhol autorizovaný dopravný projektant, záleží nám však na tom, aby sme získali aj spätnú väzbu obyvateľov, ktorých sa zmeny dotknú. Aj na základe pripomienok obyvateľov sme niektoré časti projektu upravili. Záznam zo stretnutia a prezentácia k vyhodnoteniu pripomienok sú dostupné na odkaze nižšie. 

Parkovanie a ceny

Využitie bonusovej karty

Obyvatelia s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave môžu využiť na parkovanie v zóne SM1 bonusovú kartu, s ktorou parkujú 2 hodiny denne bez poplatku. Túto kartu je možné využiť len na parkovanie na úsekoch, kde je hodinová tarifa 1,50 eur/h. Pri úsekoch s hodinovou tarifou 2 eurá nie je možné túto kartu použiť. Prehľad úsekov podľa taríf nájdete na obrázku nižšie, tarifa je zobrazená aj na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu, kde chcete zaparkovať. 

Garáž Krížna

Návštevníci aj rezidenti môžu parkovať aj v podzemnej Garáži Krížna, kde je parkovanie lacnejšie ako na uliciach v priamom okolí. Viac informácií o garáži.

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste