Staré Mesto

Hlavná stanica-Blumentál

Návrh projektu organizácie dopravy v zóne Hlavná stanica-Blumentál v Starom Meste

V Starom Meste sme ako prvú zónu realizovali zónu SM1 Hlavná stanica-Blumentál. Registrácia bola otvorená od 9.3.2022 a regulácia parkovania podľa pravidiel PAAS sa spustila 25.5.2022. Od tohto termínu tu môžu rezidenti parkovať s parkovacou kartou PAAS, nerezidenti v čase regulácie (8:00-24:00) platia za parkovanie podľa hodinovej sadzby.

Nižšie si môžete pozrieť návrh projektu značenia parkovacích miest v tejto lokalite. Projekt navrhol autorizovaný dopravný projektant, záleží nám však na tom, aby sme získali aj spätnú väzbu obyvateľov, ktorých sa zmeny dotknú. Aj na základe pripomienok obyvateľov sme niektoré časti projektu upravili. Záznam zo stretnutia a prezentácia k vyhodnoteniu pripomienok sú dostupné na odkaze nižšie. 

 

  Využitie bonusovej karty – obyvatelia s trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave môžu využiť na parkovanie v zóne SM1 bonusovú kartu, s ktorou parkujú 2 hodiny denne bez poplatku. Túto kartu je možné využiť len na parkovanie na úsekoch, kde je hodinová tarifa 1,50 eur/h. Pri úsekoch s hodinovou tarifou 2 eurá nie je možné túto kartu použiť. Prehľad úsekov podľa taríf nájdete na obrázku nižšie, tarifa je zobrazená aj na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu, kde chcete zaparkovať. 

  Návštevníci aj rezidenti môžu parkovať aj v podzemnej Garáži Krížna, kde je parkovanie lacnejšie ako na uliciach v priamom okolí. Viac informácií

  Všetky informácie o zóne Hlavná stanica – Blumentál nájdete v parkovacích novinách.

  Máte otázky? Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…

  Máte otázky?
  Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…