Dokumenty a legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Rozhodnutie č. 30/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa určujú podmienky pre vydávanie parkovacieho oprávnenia v zóne regulovaného parkovania v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, lokalita Tehelné pole.