Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Dokumenty a legislatíva

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

2023

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

2024

Prevádzkový manuál - parkovisko Hlavná stanica

2024

Prevádzkové poriadky – P+R a záchytné parkoviská

2024

Prevádzkový poriadok - príloha č. 1 - oblasti platnosti parkovacích kariet

2023

Prevádzkový poriadok - garáž Krížna

2024

Prevádzkový poriadok - parkovisko Tyršák 1

2022

Prevádzkový poriadok - príloha č. 2 - oprávnené adresy pre vydanie parkovacích kariet

2024

Prevádzkový poriadok - parkovisko Tyršák 2

2023

Tlačivá

Čestné vyhlásenie o bývaní

Reklamačný protokol

Čestné vyhlásenie o poskytnutí vozidla (PO)

Čestné vyhlásenie o poskytnutí vozidla (zamestnávateľ)

Parkovanie vo vnútroblokoch

Podmienky parkovania vo vnútroblokoch