Dokumenty a legislatíva

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

2021

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

2022

Prevádzkový poriadok - parkovisko Tyršák 1

2022

Prevádzkový poriadok - príloha č. 1 - oblasti platnosti parkovacích kariet

2022

Prevádzkový poriadok - parkovisko Tyršák 2

2022

Prevádzkový poriadok - parkovisko Hlavná stanica

2022

Prevádzkové poriadky - P+R parkoviská

2022

Tlačivá

Čestné vyhlásenie o bývaní

Čestné vyhlásenie o poskytnutí vozidla (PO)

Čestné vyhlásenie o poskytnutí vozidla (zamestnávateľ)

Reklamačný protokol

Žiadosť o zrušenie karty

Parkovanie vo vnútroblokoch

Podmienky parkovania vo vnútroblokoch