Dokumenty a legislatíva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2021 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok – príloha č. 1 – oblasti platnosti parkovacích kariet

Tlačivo – čestné vyhlásenie o bývaní

Tlačivo – čestné vyhlásenie o poskytnutí vozidla (PO)

Tlačivo – čestné vyhlásenie o poskytnutí vozidla (zamestnávateľ)

Tlačivo – reklamačný protokol

Tlačivo – žiadosť o zrušenie karty

Rozhodnutie starostu NM – vnútrobloky

Podmienky parkovania vo vnútroblokoch