Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Značenie zón

Jedným z hlavných cieľov celomestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov v okolí ich bydliska
a vniesť systém do parkovania vo verej
nom priestore.

Staré Mesto

Nové Mesto

Ružinov

Petržalka

Rača

Dúbravka

Karlova Ves

Lamač

Parkovanie v regulovaných zónach je zvýhodnené pre rezidentov
(t. j. obyvateľov danej lokality) a parkovať je možné už len na vyznačených parkovacích miestach.
 

Odpadá tak potreba zvažovať, či vodič pri zaparkovaní nechal dostatočný priestor pre chodcov, či je dostatočne ďaleko od priechodu pre chodcov, či nechal dostatočný priestor vo vozovke a či na tomto mieste môže parkovať, alebo nie. Toto všetko je nahradené jednoduchým pravidlom – v regulovanej zóne môžu vodiči zaparkovať  len na vyznačenom parkovacom mieste alebo v páse, všade inde je parkovanie zakázané.

Parkovacie miesta je možné vyznačovať len tam, kde je to legálne a spôsobom, ktorý dovoľujú normy. Pri navrhovaní zón sa ale mesto snaží maximalizovať počet legálnych parkovacích miest, aby parkovanie pre rezidentov bolo čo najdostupnejšie. Zároveň platí, že sa posudzuje každá oblasť komplexne z hľadiska rôznych druhov a účastníkov dopravy – riešia sa chodci, ľudia na bicykloch, školy, prevádzky, zásobovanie, ako aj zdravotne znevýhodnení. 

Takto vyzerajú ulice v regulovanej zóne

dopravné značenie označujúce rezidentskú zónu, kde je možné parkovať iba na vyznačených miestach 

✅ informačné tabule PAAS (modré pre rezidentov a zelené pre návštevníkov)

✅ parkovacie miesta   

✅ parkovacie pásy 

✅ cik-cak čiary (tzv. cik-cak čiara je úsek so zákazom státia, ktorý umožňuje krátkodobé zastavenie napríklad pre kuriéra, donášku jedla alebo nastúpenie/vystúpenie z vozidla, taxi a podobne) 

Dopravné značenie – zóna regulovaného parkovania

Regulované zóny sú vyznačené dopravnou značkou označujúcou začiatok zóny, v ktorej je státie vozidiel dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a len za určitých podmienok uvedených na dodatkovej tabuľke. Dodatková tabuľka informuje, že zóna je spoplatnená v konkrétnom čase okrem držiteľov parkovacej karty.

Regulovaná zóna je ukončená dopravnou značkou označujúcou koniec parkovacej zóny. Toto dopravné značenie je osadené na všetkých vstupoch/výjazdoch regulovanej zóny.