Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Značenie zón

Jedným z hlavných cieľov celomestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov v okolí ich bydliska
a vniesť systém do parkovania vo verej
nom priestore.

Parkovanie v regulovaných zónach bude zvýhodnené pre rezidentov
(t. j. obyvateľov danej lokality) a parkovať bude možné už len na vyznačených parkovacích miestach.
 

Aby mohla byť spustená regulácia, je potrebné pripraviť všetky ulice v regulovaných zónach, najmä vyznačiť parkovacie miesta, aby bolo jasné, kde je možné legálne parkovať. Prvou lokalitou, kde sme začali v máji vyznačovať parkovacie miesta, sú Krasňany v Rači, pokračovať budeme v lete v Petržalke  Dvory 4 a postupne aj v ďalších mestských častiach, ktoré sa budú pridávať do systému bratislavského parkovacieho asistenta.

Tým, že parkovacie miesta vyznačujeme len tam, kde je to legálne a spôsobom, ktorý nám dovoľujú normynovo vyznačených parkovacích miest je o niečo menej ako plôch, na ktorých sa zvyklo parkovať doteraz. Parkovanie na týchto plochách (napríklad na chodníku, nespevnených plochách, či zeleni) však nikdy nebolo povolené.  

Na základe skúseností a dát však vieme, že po spustení regulácie sa situácia s parkovaním pre rezidentov zlepší, pretože tento nižší počet plôch bude kompenzovaný úbytkom parkujúcich áut nerezidentov. Rezidenti totiž budú môcť na vyznačených parkovacích miestach parkovať bez obmedzení za ročný poplatok 39 eur za prvé auto, zatiaľ čo návštevníci bez trvalého pobytu v zóne budú za parkovanie v stanovenom čase platiť hodinovú sadzbu.  

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Dvory 4 – Petržalka

Projekt organizácie dopravy v časti zóny Petržalka – Dvory 4

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť zjednodušený nákres parkovacích miest v časti Dvory 4 (už existujúcich aj nových, ktoré vyznačíme v rámci prípravy mestského regulovaného parkovania), ako aj nové jednosmerné ulice, ktoré v lokalite zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Ak máte záujem pozrieť si podrobnejší projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov 4 s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.

Dvory 4 – Petržalka

Projekt organizácie dopravy v časti zóny Petržalka – Dvory 4

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť zjednodušený nákres parkovacích miest v časti Dvory 4 (už existujúcich aj nových, ktoré vyznačíme v rámci prípravy mestského regulovaného parkovania), ako aj nové jednosmerné ulice, ktoré v lokalite zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Ak máte záujem pozrieť si podrobnejší projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov 4 s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.

Krasňany – Rača

Projekt organizácie dopravy v zóne Rača – Krasňany

Prvou zónou, v ktorej sme začali parkovacie miesta vyznačovať, je oblasť Krasňan v Rači. Našim cieľom bolo, aby sme pri vyznačovaní zachovali maximálny počet parkovacích miest a zároveň zlepšili dopravnú situáciu v obytnej štvrti a situáciu pre chodcov.

Realizovanými zmenami sa snažíme čo najlepšie zosúladiť podnety od chodcov, cyklistov, podnety smerujúce k upokojeniu dopravy v obytnej štvrti, ako aj legitímnu požiadavku zabezpečenia čo najväčšieho počtu parkovacích miest pre rezidentov.

Vďaka spolupráci s MČ Rača sme dokázali nájsť spôsob, aby pribudli nové legálne parkovacie miesta. To sa podarilo najmä zjednosmernením niektorých ulíc, ktoré do marca boli obojsmerné a parkovanie na nich bolo nelegálne.

Od obyvateliek a obyvateľov Krasňan sme tiež dostali viacero podnetov na zmenu či zlepšenie značenia, ktoré sme sa podľa možností snažili zapracovať do projektu. Napríklad namiesto jednotlivých parkovacích miest sme tam, kde to je možné, vyznačili parkovacie pásy. Takisto sme niektoré parkoviská medzi bytovými domami preusporiadali tak, aby tam mohlo vzniknúť viac parkovacích miest, resp. aby sa zachovali čo najprirodzenejšie pešie trasy.

V spolupráci s MČ Rača sme tiež zmenili navrhnuté umiestnenie kontajnerov vďaka čomu sme skrátili dlhé cikcak čiary, čím vznikli dodatočné parkovacie miesta. Projekt organizácie dopravy v Krasňanoch so zapracovanými podnetmi si môžete pozrieť na odkaze nižšie. Na odkaze nižšie tiež nájdete záznam z online stretnutia s obyvateľmi z novembra 2021, na ktorom sme diskutovali o zapracovaných podnetoch ako aj pravidlách regulovaného parkovania.

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Krasňany – Rača

Projekt organizácie dopravy v zóne Rača – Krasňany

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Prvou zónou, v ktorej sme začali parkovacie miesta vyznačovať, je oblasť Krasňan v Rači. Našim cieľom bolo, aby sme pri vyznačovaní zachovali maximálny počet parkovacích miest a zároveň zlepšili dopravnú situáciu v obytnej štvrti a situáciu pre chodcov.

Realizovanými zmenami sa snažíme čo najlepšie zosúladiť podnety od chodcov, cyklistov, podnety smerujúce k upokojeniu dopravy v obytnej štvrti, ako aj legitímnu požiadavku zabezpečenia čo najväčšieho počtu parkovacích miest pre rezidentov.

Vďaka spolupráci s MČ Rača sme dokázali nájsť spôsob, aby pribudli nové legálne parkovacie miesta. To sa podarilo najmä zjednosmernením niektorých ulíc, ktoré do marca boli obojsmerné a parkovanie na nich bolo nelegálne.

Od obyvateliek a obyvateľov Krasňan sme tiež dostali viacero podnetov na zmenu či zlepšenie značenia, ktoré sme sa podľa možností snažili zapracovať do projektu. Napríklad namiesto jednotlivých parkovacích miest sme tam, kde to je možné, vyznačili parkovacie pásy. Takisto sme niektoré parkoviská medzi bytovými domami preusporiadali tak, aby tam mohlo vzniknúť viac parkovacích miest, resp. aby sa zachovali čo najprirodzenejšie pešie trasy.

V spolupráci s MČ Rača sme tiež zmenili navrhnuté umiestnenie kontajnerov vďaka čomu sme skrátili dlhé cikcak čiary, čím vznikli dodatočné parkovacie miesta. Projekt organizácie dopravy v Krasňanoch so zapracovanými podnetmi si môžete pozrieť na odkaze nižšie.