Značenie zón

Jedným z hlavných cieľov celomestskej parkovacej politiky je zlepšiť dostupnosť parkovania pre obyvateľov v okolí ich bydliska a vniesť systém do parkovania vo verejnom priestore.

Parkovanie v regulovaných zónach bude zvýhodnené pre rezidentov
(t. j. obyvateľov danej lokality) a parkovať bude možné už len na vyznačených parkovacích miestach.
 

Aby mohla byť spustená regulácia, je potrebné pripraviť všetky ulice v regulovaných zónach, najmä vyznačiť parkovacie miesta, aby bolo jasné, kde je možné legálne parkovať. Prvou lokalitou, kde sme začali v máji vyznačovať parkovacie miesta, sú Krasňany v Rači, pokračovať budeme v lete v Petržalke  Dvory 4 a postupne aj v ďalších mestských častiach, ktoré sa budú pridávať do systému bratislavského parkovacieho asistenta.

Tým, že parkovacie miesta vyznačujeme len tam, kde je to legálne a spôsobom, ktorý nám dovoľujú normynovo vyznačených parkovacích miest je o niečo menej ako plôch, na ktorých sa zvyklo parkovať doteraz. Parkovanie na týchto plochách (napríklad na chodníku, nespevnených plochách, či zeleni) však nikdy nebolo povolené.  

Na základe skúseností a dát však vieme, že po spustení regulácie sa situácia s parkovaním pre rezidentov zlepší, pretože tento nižší počet plôch bude kompenzovaný úbytkom parkujúcich áut nerezidentov. Rezidenti totiž budú môcť na vyznačených parkovacích miestach parkovať bez obmedzení za ročný poplatok 39 eur za prvé auto, zatiaľ čo návštevníci bez trvalého pobytu v zóne budú za parkovanie v stanovenom čase platiť hodinovú sadzbu.  

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Dvory 4 – Petržalka

Projekt organizácie dopravy v časti zóny Petržalka – Dvory 4

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť zjednodušený nákres parkovacích miest v časti Dvory 4 (už existujúcich aj nových, ktoré vyznačíme v rámci prípravy mestského regulovaného parkovania), ako aj nové jednosmerné ulice, ktoré v lokalite zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Ak máte záujem pozrieť si podrobnejší projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov 4 s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.

Dvory 4 – Petržalka

Projekt organizácie dopravy v časti zóny Petržalka – Dvory 4

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Kliknutím na obrázok si môžete pozrieť zjednodušený nákres parkovacích miest v časti Dvory 4 (už existujúcich aj nových, ktoré vyznačíme v rámci prípravy mestského regulovaného parkovania), ako aj nové jednosmerné ulice, ktoré v lokalite zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Ak máte záujem pozrieť si podrobnejší projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov 4 s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.