Platba za parkovné

Ak nemáte rezidentskú kartu, zaplatiť za parkovné je najjednoduchšie cez niektorú zo zapojených mobilných aplikácií. Užívatelia tak majú možnosť vybrať si takú aplikáciu, ktorá im najviac vyhovuje.

Stiahnete a nainštalujete si mobilnú aplikáciu zo zoznamu nižšie alebo použijete webovú verziu

Stiahnete a nainštalujete si mobilnú aplikáciu zo zoznamu nižšie

Zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV)

Zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV)

Na mape v aplikácii si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach)

Na mape v aplikácii si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach)

Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas parkovania v 1 minútových intervaloch)

Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas parkovania po 15 minútových intervaloch)

Zaplatíte a parkujete

Zaplatíte a parkujete

Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo vydaný parkovací lístok.

Aplikácie na platbu

bmove

ParkDots

EASYPARK

Ako použiť bonusovú
a návštevnícku kartu?

Ak máte ako rezidenti zakúpenú bonusovú kartu alebo chcete Vašej návšteve poskytnúť voľné hodiny na parkovanie, môžete tak jednoducho urobiť prostredníctvom jednej z mobilných aplikácií.

Informácie k použitiu bonusovej karty nájdete na tomto odkaze

Informácie k použitiu návštevníckej karty nájdete na tomto odkaze

Parkomaty

Okrem platby cez mobilné aplikácie môžete hodinové parkovné zaplatiť aj prostredníctvom parkovacích automatov alebo u parkovacích asistentov.