Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Platba za parkovné

Ak nemáte rezidentskú kartu, zaplatiť za parkovné je najjednoduchšie cez niektorú zo zapojených mobilných aplikácií. Užívatelia tak majú možnosť vybrať si takú aplikáciu, ktorá im najviac vyhovuje.

Stiahnete a nainštalujete si mobilnú aplikáciu zo zoznamu nižšie alebo použijete webovú verziu

Stiahnete a nainštalujete si mobilnú aplikáciu zo zoznamu nižšie

Zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV)

Zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV)

Na mape v aplikácii si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach)

Na mape v aplikácii si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach)

Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas parkovania v 1 minútových intervaloch)

Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas parkovania po 15 minútových intervaloch)

Zaplatíte a parkujete

Zaplatíte a parkujete

Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo vydaný parkovací lístok.

Aplikácie na platbu

PAAS

Aplikácia umožňuje predčasne ukončiť parkovací lístok.

HOPIN

Aplikácia umožňuje predčasne ukončiť parkovací lístok.

ParkDots

Aplikácia umožňuje predčasne ukončiť parkovací lístok.

bmove

Ubian

EASYPARK

Ako zaplatiť hodinové parkovné?

PAAS
bmove
ParkDots
HOPIN
EASYPARK
Ubian

Prihláste sa do aplikácie prostredníctvom svojho telefónneho čísla. Na uvedené telefónne číslo vám príde SMS so 6-miestnym potvrdzovacím kódom, ktorý zadáte do aplikácie a kliknete na Pokračovať. 

Ak povolíte aplikácii používať GPS, nájde pri parkovaní vašu polohu automaticky. Adresu na ktorej parkujete môžete zadať aj manuálne. Po zadaní adresy kliknete na Pokračovať. 

Zadáte EČV vozidla a dĺžku parkovania. Môžete si vybrať z predvolených časov alebo po kliknutí na Vlastný určiť dĺžku parkovania, ktorá vám vyhovuje. Aplikácia vám zobrazí, dokedy bude parkovací lístok platný. 

Vyberiete si vami preferovanú metódu platby a a vrátite sa späť na Nákup lístka. V prípade, že disponujete parkovacími kartami, môžete ich v tomto bode uplatniť.  

Ak vami zvolený úsek nie je v čase nákupu parkovacieho lístka spoplatnený, aplikácia vám neumožní nákup. Ak počas doby parkovania začne plynúť čas spoplatnenia, aplikácia vám umožní nákup lístka, avšak zaplatíte len za reálny čas parkovania v spoplatnenom čase.

Po zadaní všetkých údajov kliknite na Zaplatiť. Aplikácia vás informuje o úspešnosti platby. Aktívny parkovací lístok môžete predĺžiť alebo predčasne ukončiť v položke Menu – Parkovacie lístky.  

Po otvorení aplikácie  sa zaregistrujete.

Na obrazovke v časti “Kúpiť lístok” kliknete na “Hodinový a denný”.

Stlačte „Vyberte vozidlo“ a zadajte EČV Vášho vozidla. Parkovacie zóny sú vyznačené modrými plochami.

Úsek, na ktorom parkujete, môžete označiť kliknutím na mapu, alebo manuálne po kliknutí na “Podrobnosti o lístku“.

Zvolíte si dĺžku parkovania a kúpite si lístok.

Svoj zakúpený lístok vidíte a spravujete v časti “Aktívne relácie”.

Prihlásite sa, alebo si vytvoríte účet v aplikácii. Prípadne je možné používať aplikáciu aj bez prihlásenia.

Ak povolíte aplikácii používať GPS, pri parkovaní nájde Vašu polohu.
Alebo môžete na mape zvoliť úsek, kde chcete zaparkovať.
Kliknete na tlačidlo “kúpiť lístok”.
Zvolíte čas parkovania.
Ak je to potrebné, doplníte EČV Vášho vozidla, potvrdíte a zaplatíte.

Po otvorení HOPIN aplikácie kliknite na symbol “P” - parkovanie.

Vytvoríte si účet v aplikácii.

Parkovacie zóny sú vyznačené modrými plochami. Úsek, na ktorom ste zaparkovali, si môžete vybrať priamo kliknutím na mapu, alebo z ponúkaného výberu.

Po zvolení úseku, kde ste zaparkovali, si vyberiete, na ako dlho chcete zaparkovať. Aplikácia vypočíta cenu parkovania za zvolený čas.

 Doplníte EČV Vášho vozidla, vyberiete si spôsob platby a zakúpite si parkovací lístok.

 Aktívny parkovací lístok vidíte v aplikácii a v prípade potreby si ho môžete predĺžiť.

Vyplníte údaje – Vaše tel. číslo, EČV vozidla, s ktorým parkujete a údaje o platobnej karte.
Vyberiete polohu – ak povolíte aplikácii používať GPS, automaticky nájde Vašu polohu. Alebo zvolíte polohu priblížením sa na miesto na mape, kde parkujete.
Kliknete na tlačidlo „P“ a potvrdíte polohu.
Zvolíte lístok pre nerezidentov.
Potiahnutím otočného tlačidla si vyberiete čas, na ktorý chcete zaparkovať.
Po zvolení času parkovania kliknete na stred otočného tlačidla, zaplatíte za parkovanie a parkujete.

Po otvorení aplikácie kliknite na dlaždicu Parkovací lístok alebo v spodnom menu na možnosť Parkovanie. Prihláste sa alebo si vytvorte účet v aplikácii.

Parkovacie zóny sú na mape farebne vyznačené. Parkovací úsek môžete vybrať z mapy, vyhľadaním v ponuke alebo sa zóna automaticky nastaví na základe Vašej GPS polohy.

Zadajte EČV Vášho vozidla, vyberte ako dlho chcete parkovať, zvoľte spôsob platby – z kreditu, platobnou kartou alebo Google Pay a zaplaťte lístok.

Zakúpený parkovací lístok vidíte v aplikácii na obrazovke Spojenia.

Kliknutím na aktívny lístok prejdete do jeho detailu lístka, kde v prípade potreby môžete jednoducho predĺžiť čas parkovania.

Správu EČV, aktuálny stav kreditu, históriu parkovania alebo informácie o prepojení parkovacej karty nájdete v časti Môj Ubian – Parkovací lístok.

Ako použiť bonusovú
a návštevnícku kartu?

Ak máte ako rezidenti zakúpenú bonusovú kartu alebo chcete Vašej návšteve poskytnúť voľné hodiny na parkovanie, môžete tak jednoducho urobiť prostredníctvom jednej z mobilných aplikácií.

Informácie k použitiu bonusovej karty nájdete na tomto odkaze

Informácie k použitiu návštevníckej karty nájdete na tomto odkaze

Platba parkovného cez SMS

od 10. júna 2024 je možná platba parkovacieho lístka prostredníctvom SMS. Stačí, ak pošlete SMS vo formáte kód úseku v ktorom parkujete, EČV a počet hodín na číslo 2200. Cena SMS, resp. parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom SMS, závisí od lokality, pre ktorú si parkovací lístok kupujete, sledujte preto zelené zónové tabule priamo v lokalite, kde parkujete.

Platbou parkovného prostredníctvom SMS sme rozšírili už existujúce možnosti nákupu parkovacieho lístka a tým zjednodušili prístup k parkovaniu v systéme regulovaného parkovania PAAS. Zavedením SMS platieb reflektujeme nielen na požiadavky obyvateľov a obyvateliek Bratislavy, ale zároveň prihliadame aj na návštevníkov mesta, ktorí majú záujem o jednorazovú platbu parkovného alebo nedisponujú možnosťou stiahnuť si parkovaciu aplikáciu.

V cene SMS je zahrnutý servisný poplatok vo výške 20 percent z ceny parkovacieho lístka.

 

od 10. júna 2024 je možná platba parkovacieho lístka prostredníctvom SMS. Stačí, ak pošlete SMS vo formáte kód úseku v ktorom parkujete, EČV a počet hodín na číslo 2200. Cena SMS, resp. parkovacieho lístka zakúpeného prostredníctvom SMS, závisí od lokality, pre ktorú si parkovací lístok kupujete, sledujte preto zelené zónové tabule priamo v lokalite, kde parkujete.

Platbou parkovného prostredníctvom SMS sme rozšírili už existujúce možnosti nákupu parkovacieho lístka a tým zjednodušili prístup k parkovaniu v systéme regulovaného parkovania PAAS. Zavedením SMS platieb reflektujeme nielen na požiadavky obyvateľov a obyvateliek Bratislavy, ale zároveň prihliadame aj na návštevníkov mesta, ktorí majú záujem o jednorazovú platbu parkovného alebo nedisponujú možnosťou stiahnuť si parkovaciu aplikáciu.

V cene SMS je zahrnutý servisný poplatok vo výške 20 percent z ceny parkovacieho lístka.

 

Ďalšie možnosti platby

Okrem platby cez mobilné aplikácie a formou SMS môžete hodinové parkovné zaplatiť aj prostredníctvom parkovacích automatov alebo v partnerských prevádzkach či u parkovacích asistentov. 

Mapa spoplatneného parkovania

Mapa spoplatneného parkovania