Platba za parkovné

Ak nemáte rezidentskú kartu, zaplatiť za parkovné je najjednoduchšie cez niektorú zo zapojených mobilných aplikácií. Užívatelia tak majú možnosť vybrať si takú aplikáciu, ktorá im najviac vyhovuje.

Stiahnete a nainštalujete si mobilnú aplikáciu zo zoznamu nižšie alebo použijete webovú verziu

Stiahnete a nainštalujete si mobilnú aplikáciu zo zoznamu nižšie

Zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV)

Zadáte evidenčné číslo Vášho vozidla (EČV)

Na mape v aplikácii si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach)

Na mape v aplikácii si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali alebo zadáte kód úseku parkovania (štvorciferný kód, ktorý nájdete na mape zón po kliknutí na konkrétnu ulicu ako aj na informačných tabuliach v regulovaných zónach)

Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas parkovania v 1 minútových intervaloch)

Zadáte dĺžku parkovania (minimálna platená transakcia je za 30 minútový parkovací lístok, následne je možné zvoliť a zaplatiť čas parkovania po 15 minútových intervaloch)

Zaplatíte a parkujete

Zaplatíte a parkujete

Parkovací lístok je elektronický a viazaný na EČV. Pri kontrole systém automaticky overí, či bol na dané vozidlo vydaný parkovací lístok.

Aplikácie na platbu

bmove

HOPIN

MPLA

ParkDots

EASYPARK

Ako zaplatiť hodinové parkovné?

bmove
EASYPARK
HOPIN
MPLA
ParkDots

Po otvorení aplikácie  sa zaregistrujete.

Na obrazovke v časti “Kúpiť lístok” kliknete na “Hodinový a denný”.

Stlačte „Vyberte vozidlo“ a zadajte EČV Vášho vozidla. Parkovacie zóny sú vyznačené modrými plochami.

Úsek, na ktorom parkujete, môžete označiť kliknutím na mapu, alebo manuálne po kliknutí na “Podrobnosti o lístku“.

Zvolíte si dĺžku parkovania a kúpite si lístok.

Svoj zakúpený lístok vidíte a spravujete v časti “Aktívne relácie”.

Vyplníte údaje – Vaše tel. číslo, EČV vozidla, s ktorým parkujete a údaje o platobnej karte.
Vyberiete polohu – ak povolíte aplikácii používať GPS, automaticky nájde Vašu polohu. Alebo zvolíte polohu priblížením sa na miesto na mape, kde parkujete.
Kliknete na tlačidlo „P“ a potvrdíte polohu.
Zvolíte lístok pre nerezidentov.
Potiahnutím otočného tlačidla si vyberiete čas, na ktorý chcete zaparkovať.
Po zvolení času parkovania kliknete na stred otočného tlačidla, zaplatíte za parkovanie a parkujete.

Po otvorení HOPIN aplikácie kliknite na symbol “P” - parkovanie.

Vytvoríte si účet v aplikácii.

Parkovacie zóny sú vyznačené modrými plochami. Úsek, na ktorom ste zaparkovali, si môžete vybrať priamo kliknutím na mapu, alebo z ponúkaného výberu.

Po zvolení úseku, kde ste zaparkovali, si vyberiete, na ako dlho chcete zaparkovať. Aplikácia vypočíta cenu parkovania za zvolený čas.

 Doplníte EČV Vášho vozidla, vyberiete si spôsob platby a zakúpite si parkovací lístok.

 Aktívny parkovací lístok vidíte v aplikácii a v prípade potreby si ho môžete predĺžiť.

Po vyplnení emailu a zapnutí GPS sa Vám zobrazí najbližšia zóna parkovania. Parkovacie zóny sú vyznačené bledo modrými plochami.
Kliknutím na mapu si vyberiete úsek, kde ste zaparkovali. Následne kliknete na lištu “P” s kódom úseku.
Vyplníte EČV a pokračujete na nastavenie doby parkovania.
Pokračujete kliknutím na “Zistiť cenu” a následne “Nastaviť trvanie parkovania”.
Pokračujete do platobnej brány cez “Jednorazovo/Google Pay” a kúpite si lístok.
Svoj zaplatený parkovací lístok môžete ďalej spravovať.
Prihlásite sa, alebo si vytvoríte účet v aplikácii.
Ak povolíte aplikácii používať GPS, pri parkovaní nájde Vašu polohu.
Alebo môžete na mape zvoliť úsek, kde chcete zaparkovať.
Kliknete na tlačidlo “kúpiť lístok”.
Zvolíte čas parkovania.
Ak je to potrebné, doplníte EČV Vášho vozidla, potvrdíte a zaplatíte.

Ako použiť bonusovú
a návštevnícku kartu?

Ak máte ako rezidenti zakúpenú bonusovú kartu alebo chcete Vašej návšteve poskytnúť voľné hodiny na parkovanie, môžete tak jednoducho urobiť prostredníctvom jednej z mobilných aplikácií.

Informácie k použitiu bonusovej karty nájdete na tomto odkaze

Informácie k použitiu návštevníckej karty nájdete na tomto odkaze

Ďalšie možnosti platby

Okrem platby cez mobilné aplikácie môžete hodinové parkovné zaplatiť aj prostredníctvom parkovacích automatov alebo v partnerských prevádzkach či u parkovacích asistentov. 

Mapa spoplatneného parkovania

Mapa spoplatneného parkovania