Neprepaasnime
príležitosť posunúť
Bratislavu o krok vpred

Parkovanie v Bratislave potrebuje systém. So službou Bratislavský parkovací asistent bude mať parkovanie v hlavnom meste jasné pravidlá a podmienky platné pre každého.

Pozrite si úvodné video prezentujúce Bratislavského parkovacieho asistenta:

Rezidenti si budú môcť zakúpiť parkovaciu kartu cez samostatnú webstránku alebo na kontaktných miestach, spustenie registrácií pre prvé zóny plánujeme na október 2021.

Nerezidenti budú v regulovaných zónach platiť hodinovú sadzbu podľa tarify pre danú zónu a čas. Platbu bude možné zrealizovať cez mobilné aplikácie, parkomat, alebo na predajných miestach. Informácie o danej zóne a možnostiach platby budú uvedené nielen online, ale aj na informačných tabuliach v uliciach.

Prečo regulované parkovanie?

^

Počet áut v Bratislave sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil. Kvôli tomu dnes máme problém zaparkovať aj tam, kde bývame.

^

Drvivú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Spoplatnenie parkovania pre dochádzajúcich by teda situáciu nevyriešilo. Napríklad, v lokalite okolo Mlynských nív, kde ľudia dochádzajú za prácou, patrilo zhruba 89% áut parkujúcich cez deň práve obyvateľom nášho mesta.

^

Nie je v silách mesta a mesto ani nemá toľko verejného priestoru, aby pre neustále rastúci počet áut na území Bratislavy zabezpečilo verejné parkovacie miesto.

^

Aby nám doprava v meste neskolabovala úplne a aby všetok verejný priestor nebol obsadený len parkujúcimi autami, je potrebné pohyb áut aj ich parkovanie regulovať.

^

Preto sme pripravili jednotné pravidlá celomestského regulovaného parkovania, ktoré v júni 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo. Reguláciu parkovania vnímame
ako službu pre obyvateľky a obyvateľov nášho mesta.

^

Parkovanie potrebuje zrozumiteľný systém, jednotné pravidlá a podmienky určujúce, kde je možné parkovať
a kde nie.

^

Potrebujeme upratať verejný priestor, v ktorom si dnes chodci, cyklisti a autá navzájom prekážajú.

^

Chceme zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. To dosiahneme aj zavedením hodinovej sadzby pre návštevníkov a lepšej kontrole parkovania. Zistite viac o kontrole parkovania

^

Parkovací asistent motivuje nerezidentov zaparkovať auto na vstupe do mesta a využiť verejnú dopravu, financie z regulovaného parkovania budú použité aj na zlepšenie siete záchytných parkovísk a verejnej dopravy.

^

Vďaka jednotným pravidlám a zavedeniu objektívnej zodpovednosti zlepšíme kontrolu parkovania.

Aj takto sme v roku 2019 vysvetľovali dôvody, prečo Bratislava potrebuje reguláciu parkovania:

Ako sa dozviete, kde parkovať?

Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov bude v parkovacích zónach farebné odlíšené informačnými tabuľami:

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód SM1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Staré Mesto 1.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.

Ako sa dozviete, kde parkovať?

Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov bude v parkovacích zónach farebné odlíšené informačnými tabuľami:

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód SM1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Staré Mesto 1.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje danú zónu a slúži na identifikáciu zóny pri platení.

Na aké parkovacie karty
máte nárok?

Každý rezident so vzťahom ku konkrétnemu autu si bude môcť zakúpiť rezidentskú kartu, s ktorou parkuje neobmedzene
v mieste svojho bydliska.

VIAC INFORMÁCIÍ

Každý rezident tiež bude môcť požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu, a to aj
v prípade, ak nevlastní auto, s ktorou získa 100/150 voľných hodín pre svoje návštevy.

VIAC INFORMÁCIÍ

Rovnako si rezidenti môžu zakúpiť aj bonusovú kartu,
s ktorou získajú
2 voľné hodiny na parkovanie
v regulovanej zóne
v Bratislave.

VIAC INFORMÁCIÍ

Abonentská karta je určená pre osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť či prevádzku v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.

VIAC INFORMÁCIÍ

Každý rezident so vzťahom ku konkrétnemu autu si bude môcť zakúpiť rezidentskú kartu, s ktorou parkuje neobmedzene v mieste svojho bydliska.

VIAC INFORMÁCIÍ

Každý rezident tiež bude môcť požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu, a to aj v prípade, ak nevlastní auto, s ktorou získa 100/150 voľných hodín pre svoje návštevy.

VIAC INFORMÁCIÍ

Rovnako si rezidenti môžu zakúpiť aj bonusovú kartu, s ktorou získajú 2 voľné hodiny na parkovanie v regulovanej zóne v Bratislave.

VIAC INFORMÁCIÍ

Abonentská karta je určená pre osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť či prevádzku v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.

VIAC INFORMÁCIÍ

Pozrite si viac o základných princípoch Bratislavského parkovacieho asistenta:

Máte otázky? Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…

Máte otázky?
Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…