Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Neprepaasnime
príležitosť posunúť
Bratislavu o krok vpred

Parkovanie v Bratislave potrebuje systém. So službou Bratislavský parkovací asistent bude mať parkovanie v hlavnom meste jasné pravidlá a podmienky platné pre každého.

Rezidenti si môžu zakúpiť parkovaciu kartu cez samostatnú webstránku alebo na kontaktných miestach.

Nerezidenti budú v regulovaných zónach platiť hodinovú sadzbu podľa tarify pre danú zónu a čas. Platbu bude možné zrealizovať cez mobilné aplikácie, parkomat, alebo na predajných miestach. Informácie o danej zóne a možnostiach platby budú uvedené nielen online, ale aj na informačných tabuliach v uliciach.

Prečo regulované parkovanie?

^

Počet áut v Bratislave sa za posledných 20 rokov zdvojnásobil. Kvôli tomu dnes máme problém zaparkovať aj tam, kde bývame.

^

Drvivú väčšinu automobilovej dopravy v Bratislave tvoria práve obyvatelia Bratislavy. Spoplatnenie parkovania pre dochádzajúcich by teda situáciu nevyriešilo. Napríklad, v lokalite okolo Mlynských nív, kde ľudia dochádzajú za prácou, patrilo zhruba 89% áut parkujúcich cez deň práve obyvateľom nášho mesta.

^

Nie je v silách mesta a mesto ani nemá toľko verejného priestoru, aby pre neustále rastúci počet áut na území Bratislavy zabezpečilo verejné parkovacie miesto.

^

Aby nám doprava v meste neskolabovala úplne a aby všetok verejný priestor nebol obsadený len parkujúcimi autami, je potrebné pohyb áut aj ich parkovanie regulovať.

^

Preto sme pripravili jednotné pravidlá celomestského regulovaného parkovania, ktoré v júni 2019 schválilo mestské zastupiteľstvo. Reguláciu parkovania vnímame ako službu pre obyvateľky a obyvateľov nášho mesta.

^

Parkovanie potrebuje zrozumiteľný systém, jednotné pravidlá a podmienky určujúce, kde je možné parkovať
a kde nie.

^

Potrebujeme upratať verejný priestor, v ktorom si dnes chodci, cyklisti a autá navzájom prekážajú.

^

Chceme zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. To dosiahneme aj zavedením hodinovej sadzby pre návštevníkov a lepšej kontrole parkovania. Zistite viac o kontrole parkovania

^

Parkovací asistent motivuje nerezidentov zaparkovať auto na vstupe do mesta a využiť verejnú dopravu, financie z regulovaného parkovania budú použité aj na zlepšenie siete záchytných parkovísk a verejnej dopravy.

^

Vďaka jednotným pravidlám a zavedeniu objektívnej zodpovednosti zlepšíme kontrolu parkovania.

Ako sa dozviete, kde parkovať?

Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov je v parkovacích zónach označené informačnými tabuľami. Parkovacie miesta sú rovnaké pre rezidentov aj nerezidentov, nerezidenti však po zaparkovaní na týchto miestach v spoplatnenom čase platia za parkovanie hodinovú sadzbu.

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód PE1 znamená, že na takto označených uliciach môžu parkovať majitelia rezidentských kariet pre zónu Petržalka 1.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje kód úseku parkovania a slúži na identifikáciu pri platení. V aplikácii alebo parkomate zadáte kód úseku ulice, na ktorej ste zaparkovali a systém vypočíta hodinovú sadzbu pre daný úsek.

Ako sa dozviete, kde parkovať?

Parkovanie pre rezidentov a nerezidentov je v parkovacích zónach označené informačnými tabuľami. Parkovacie miesta sú rovnaké pre rezidentov aj nerezidentov, nerezidenti však po zaparkovaní na týchto miestach v spoplatnenom čase platia za parkovanie hodinovú sadzbu.

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód SM1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Staré Mesto 1.

Zelená tabuľa PAAS značí nerezidentské parkovanie s číselným kódom, ktorý označuje kód úseku parkovania a slúži na identifikáciu pri platení. V aplikácii alebo parkomate zadáte kód úseku ulice, na ktorej ste zaparkovali a systém vypočíta hodinovú sadzbu pre daný úsek.

Na aké parkovacie karty
máte nárok?

Každý rezident so vzťahom ku konkrétnemu autu si môže zakúpiť rezidentskú kartu, s ktorou parkuje neobmedzene
v mieste svojho bydliska.

VIAC INFORMÁCIÍ

Každý rezident tiež môže požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu, a to aj v prípade, ak nevlastní auto, s ktorou získa 100/200 voľných hodín pre svoje návštevy.

VIAC INFORMÁCIÍ

Rovnako si rezidenti môžu zakúpiť aj bonusovú kartu,
s ktorou získajú
2 voľné hodiny na parkovanie
v regulovanej zóne
v Bratislave.

VIAC INFORMÁCIÍ

Abonentská karta je určená pre osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť či prevádzku v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.

VIAC INFORMÁCIÍ

Každý rezident so vzťahom ku konkrétnemu autu si bude môcť zakúpiť rezidentskú kartu, s ktorou parkuje neobmedzene v mieste svojho bydliska.

VIAC INFORMÁCIÍ

Každý rezident tiež bude môcť požiadať o bezplatnú návštevnícku kartu, a to aj v prípade, ak nevlastní auto, s ktorou získa 100/150 voľných hodín pre svoje návštevy.

VIAC INFORMÁCIÍ

Rovnako si rezidenti môžu zakúpiť aj bonusovú kartu, s ktorou získajú 2 voľné hodiny na parkovanie v regulovanej zóne v Bratislave.

VIAC INFORMÁCIÍ

Abonentská karta je určená pre osoby, ktoré podnikajú alebo vlastnia nehnuteľnosť či prevádzku v zóne, pre ktorú je parkovacia karta vydaná.

VIAC INFORMÁCIÍ

Pozrite si viac o základných princípoch Bratislavského parkovacieho asistenta:

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste