Neváhajte nás kontaktovať

Korešpondečná adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Telefonický kontakt

Infolinka:         0800 222 888

Kontaktné emaily

PAAS asistenca:               paas@bratislava.sk

Odťahová služba:             odtahovka@bratislava.sk

Korešpondečná adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Telefonický kontakt

Infolinka:
0800 222 888

Kontaktné emaily

PAAS asistenca:               
paas@bratislava.sk

Odťahová služba:             
odtahovka@bratislava.sk