Neváhajte nás kontaktovať

Korešpondečná adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Telefonický kontakt

Infolinka (Po-Pia 7:00 – 19:00):      0800 222 888

Kontaktné emaily

PAAS asistencia:               registracie@paas.sk

Odťahová služba:             odtahovka@bratislava.sk

Klientske miesta

Predajňa DPB, Hodžovo námestie
v podchode Po-Pia: 7:00 – 19:00     

Tržnica, Šancová 112 (1. poschodie)
Nové Mesto Po-
Pia: 7:00 – 18:00     

Z dôvodu sanitárnych dní v Tržnici bude klientske miesto v dňoch 29. 1. – 31. 1. 2020 zatvorené.

Muchovo námestie 12 (vedľa parkoviska pri supermarkete)
Petržalka Po –  
Pia: 7:00 – 18:00     

Cyprichova 1 (vedľa predajne bicyklov)
Rača Po – Pia: 7:00 – 18:00

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto
Po: 8:00 – 12:00 ; 13:00 –17:00, St: 8:00 –12:00 ; 13:00 – 17:00, Pia: 8:00 – 12:00, 

*klientske miesta fungujú v režime OTP (očkovaní-testovaní-prekonali), prosím prineste si potvrdenie

Korešpondečná adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Telefonický kontakt

Infolinka (Po-Pia 7:00-19:00):
0800 222 888

Kontaktné emaily

PAAS asistenca:
registracie@paas.sk

Odťahová služba:
odtahovka@bratislava.sk

Klientske miesta

Predajňa DPB, Hodžovo námestie v podchode Po-Pia: 7:00 – 19:00     

Tržnica, Šancová 112, (1. poschodie), Nové Mesto Po-Pia: 7:00 – 18:00     

Z dôvodu sanitárnych dní v Tržnici bude klientske miesto v dňoch 29. 1. – 31. 1. 2020 zatvorené.

Muchovo námestie 12, Petržalka Po –  Pia: 7:00 – 18:00     

Cyprichova 1, (vedľa predajne bicyklov), Rača Po – Pia: 7:00 – 18:00

Miestny úrad Bratislava – Nové Mesto Po: 8:00 – 12:00 ; 13:00 –17:00, St: 8:00 –12:00 ; 13:00 – 17:00, Pia: 8:00 – 12:00, 

*klientske miesta fungujú v režime OTP (očkovaní-testovaní-prekonali), prosím prineste si potvrdenie