Som rezident zóny

Chceme, aby pre Bratislavčanky a Bratislavčanov bolo parkovanie v mieste ich bydliska dostupnejšie.

Ako rezident získate za 39/rok možnosť parkovať kdekoľvek v zóne svojho trvalého bydliska a 100/150 voľných hodín pre vaše návštevy. Či už za vami prídu priatelia, rodina, alebo opravár, môžete im poskytnúť bezplatné hodiny na parkovanie.

Chcete parkovať tam, kde bývate?

Za rezidentskú kartu pre prvé auto zaplatíte 39 €/rok, za druhé auto v domácnosti platíte 150 €/rok a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti platíte 500 €/rok. Na jeden byt je možné vydať maximálne 3 rezidentské karty.

CENNÍK

1.   39 €/rok

2.   150 €/rok

3.   500 €/rok

Za rezidentskú kartu pre prvé auto zaplatíte 39 €/rok, za druhé auto v domácnosti platíte 150 €/rok a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti platíte 500 €/rok. Na jeden byt je možné vydať maximálne 3 rezidentské karty.

CENNÍK

1.   39 €/rok

2.   150 €/rok

3.   500 €/rok

Chcete parkovať mimo rezidentskej zóny?

Vďaka bonusovej karte môžete parkovať v regulovanej zóne
2 hodiny každý deň za 10 eur/rok.
 Tieto hodiny môžete využiť na vyzdvihnutie detí zo školy, na nákup, či návštevu úradu alebo lekára.

Bonusová karta sa nevzťahuje na tarifné pásmo A, ktoré je spoplatnené pre všetkých.
Pokiaľ si nezakúpite bonusovú kartu alebo vyčerpáte 2 bonusové hodiny, parkujete v spoplatnenom čase podľa hodinovej tarify pre zónu, ktorú navštevujete.

CENNÍK

2h 10 €/rok

Vďaka bonusovej karte môžete parkovať mimo svojej rezidentskej zóny 2 hodiny každý deň za 10 eur/rok. Tieto hodiny môžete využiť na vyzdvihnutie detí zo školy, na nákup, či návštevu úradu alebo lekára.

Bonusová karta sa nevzťahuje na tarifné pásmo A, ktoré je spoplatnené pre všetkých. Pokiaľ si nezakúpite bonusovú kartu alebo vyčerpáte 2 bonusové hodiny, parkujete v spoplatnenom čase podľa hodinovej tarify pre zónu, ktorú navštevujete.

CENNÍK

2h 10 €/rok

Ako sa dozviete, kde parkovať?

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód SM1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Staré Mesto 1.

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód SM1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Staré Mesto 1.

Mapa spoplatneného parkovania

Máte otázky? Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…

Máte otázky?
Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…