Som rezident zóny

Chceme, aby pre Bratislavčanky a Bratislavčanov bolo parkovanie v mieste ich bydliska dostupnejšie.

Rezidentská karta
Návštevnícka karta
Bonusová karta

Ako rezident získate za 39/rok možnosť parkovať kdekoľvek v zóne svojho trvalého bydliska a 100/200 voľných hodín pre vaše návštevy. Či už za vami prídu priatelia, rodina, alebo opravár, môžete im poskytnúť bezplatné hodiny na parkovanie.

Chcete parkovať tam, kde bývate?

Za rezidentskú kartu pre prvé auto zaplatíte 39 €/rok, za druhé auto v domácnosti platíte 150 €/rok a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti platíte 500 €/rok. Na jeden byt je možné vydať maximálne 3 rezidentské karty. Jednej osobe možno vydať tri rezidentské parkovacie karty, s ktorými môžete parkovať v zóne Vášho bydliska.

CENNÍK

1.   39 €/rok

2.   150 €/rok

3.   500 €/rok

Za rezidentskú kartu pre prvé auto zaplatíte 39 €/rok, za druhé auto v domácnosti platíte 150 €/rok a za rezidentskú kartu pre tretie auto v domácnosti platíte 500 €/rok. Na jeden byt je možné vydať maximálne 3 rezidentské karty. Jednej osobe možno vydať tri rezidentské parkovacie karty, s ktorými môžete parkovať v zóne Vášho bydliska.

CENNÍK

1.   39 €/rok

2.   150 €/rok

3.   500 €/rok

Chcete parkovať mimo svojej rezidentskej zóny?

S trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave môžete s bonusovou kartou parkovať v regulovanej zóne 2 hodiny každý deň za 10 eur/rok. Tieto hodiny môžete využiť na vyzdvihnutie detí zo školy, na nákup, či návštevu úradu alebo lekára.

Bonusovú kartu nie je možné využiť na najviac vyťažených úsekoch (úseky spoplatnené sadzbou 2 eur/h, najmä v centre mesta).
Pokiaľ si nezakúpite bonusovú kartu alebo vyčerpáte 2 bonusové hodiny, parkujete v spoplatnenom čase podľa hodinovej sadzby pre zónu, ktorú navštevujete.

CENNÍK

2h 10 €/rok

S trvalým pobytom kdekoľvek v Bratislave môžete vďaka bonusovej karte parkovať mimo svojej rezidentskej zóny 2 hodiny každý deň za 10 eur/rok. Tieto hodiny môžete využiť na vyzdvihnutie detí zo školy, na nákup, či návštevu úradu alebo lekára.

Bonusovú kartu nie je možné využiť na najviac vyťažených úsekoch (úseky spoplatnené sadzbou 2 eur/h, najmä v centre mesta). Pokiaľ si nezakúpite bonusovú kartu alebo vyčerpáte 2 bonusové hodiny, parkujete v spoplatnenom čase podľa hodinovej sadzby pre zónu, ktorú navštevujete.

CENNÍK

2h 10 €/rok

Registráciu vybavíte jednoducho online

Zaregistrujete sa do informačného systému – zadáte svoj email a vytvoríte si heslo.

Príde Vám email na potvrdenie registrácie. Po potvrdení zadáte Vaše meno, priezvisko a rodné číslo.

Systém overí Vaše údaje. Následne pokračujete na výber parkovacej karty (rezidentskej, bonusovej alebo inej). Vyplníte požadované údaje (EČV) a ďalšie údaje systém stiahne zo štátnych registrov.

Po dokončení bude žiadosť schvaľovaná, schválenie žiadosti aj s inštrukciami na úhradu Vám prídu emailom.

Ako sa dozviete, kde parkovať?

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód PE1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Petržalka 1.

Modrá tabuľa

Modrá tabuľa PAAS značí rezidentské parkovanie. Kód SM1 znamená, že tam môžu parkovať majiteľa rezidentských kariet pre zónu Staré Mesto 1.

Mapa spoplatneného parkovania

Mapa spoplatneného parkovania

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste