Parkovacie domy 

Zlepšiť parkovanie pre rezidentov chceme aj budovaním parkovacích domov, na miestach kde je s parkovaním problém.

So spustením parkovacej politiky nás čaká redizajn verejného priestoru – príprava parkovacích zón, úprava parkovacích miest podľa noriem, dopravné značenie, ako aj budovanie rezidentských parkovacích domov. Regulácia parkovania je totiž najmä o zlepšení dostupnosti parkovania pre rezidentov na miestach, kde je s parkovaním problém.  


Nad parkovacími domami uvažujeme v miestach, kde je v súčasnosti dopyt po parkovaní a zároveň nedostatok parkovacích miest. V budúcnosti sa to bude týkať lokalít, kde ani po regulácii návštev a nerezidentov nebudú mať rezidenti dostatok miest. Zároveň chceme parkovanie zorganizovať tak, aby to nebolo na úkor verejných priestorov.

Medzi potenciálne vhodné lokality patria tie, kde sú už teraz parkoviská alebo spevnené plochy s čo najmenším záberom zelene, ktoré sú v dostupnej vzdialenosti od bytových domov, avšak tak, aby nepôsobili rušivo voči okoliu a najmä obyvateľom lokality. 

Tomu chceme prispôsobiť aj riešenia parkovacích domov, tak, aby boli pridanou hodnotou pre životné a spoločenské prostredie. Riešenie pre každú lokalitu bude zvolené podľa potreby. Jedným z riešení je zelená fasáda s popínavými rastlinami, ale rovnako je možné obložiť steny dreveným materiálom, či využiť plnú stenu na lezeckú stenu či umiestnenie basketbalových košov, alebo ju využiť na premietanie. To sa týka aj strechy, ktorá môže byť zelená, ale môže slúžiť aj ako športové či detské ihrisko alebo ako komunitná záhrada.

Parkovacie domy bude prevádzkovať hlavné mesto. Slúžiť budú predovšetkým rezidentom, teda obyvateľom s trvalým pobytom v danej lokalite, ktorí v nich budú môcť parkovať na základe ich rezidentskej karty, ku ktorej si priplatia 1 euro na rok. 

Prvým krokom pred napredovaním projektov v ktorejkoľvek z vybraných lokalít je komunikácia priamo s obyvateľmi danej lokality, aby projekty čo najviac vychádzali z potrieb rezidentov v priamom okolí.

Parkovací dom Unitas

vnútroblok Račianska-Šancová-Kominárska, mestská časť Nové Mesto

Obyvatelia vnútrobloku majú dlhodobo problém s parkovaním. Oficiálne parkovisko je jedno, pre pár áut pred škôlkou. V súčasnosti parkuje tiež okolo 150 áut na pozemku pri Filiálke, tento pozemok však patrí ŽSR a už dnes je tam zákaz vjazdu. Pri akejkoľvek prestavbe Filiálky či inom zámere ŽSR bude tento pozemok nedostupný a dôjde ešte k väčšiemu dopytu po parkovaní. S obyvateľmi vnútrobloku sme sa preto o riešení dostupnosti parkovania a možnostiach výstavby parkovacieho domu na mieste súčasného betónového ihriska rozprávali počas online stretnutia. Prezentovali sme im možnosti aj so zachovaním funkcie ihriska, ktoré bolo ich v požiadavkách.

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom Unitas

vnútroblok Račianska-Šancová-Kominárska, mestská časť Nové Mesto

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Obyvatelia vnútrobloku majú dlhodobo problém s parkovaním. Oficiálne parkovisko je jedno, pre pár áut pred škôlkou. V súčasnosti parkuje tiež okolo 150 áut na pozemku pri Filiálke, tento pozemok však patrí ŽSR a už dnes je tam zákaz vjazdu. Pri akejkoľvek prestavbe Filiálky či inom zámere ŽSR bude tento pozemok nedostupný a dôjde ešte k väčšiemu dopytu po parkovaní. S obyvateľmi vnútrobloku sme sa preto o riešení dostupnosti parkovania a možnostiach výstavby parkovacieho domu na mieste súčasného betónového ihriska rozprávali počas online stretnutia. Prezentovali sme im možnosti aj so zachovaním funkcie ihriska, ktoré bolo ich v požiadavkách.

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Studenohorskej

Studenohorská ulica, mestská časť Lamač

Mapovania v celej skúmanej zóne zaznamenali vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť parkovací dom na Studenohorskej ulici, na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý je vo svahu. V riešenom území budúceho parkovacieho domu je dnes 55 parkovacích miest, z toho je 15 vyhradených, ktoré bývajú aj nevyužité. Mesto obyvateľom na online stretnutí odprezentovalo návrh parkovacieho domu s 99 miestami, ktorý by obslúžil nielen najbližšie bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť. Navrhovaný nízkopodlažný dom so zelenou strechou a fasádou s obkladom z prírodného dreva by bol v súlade s pôvodnou zástavbou daného územia. Osvetlenie a kamerový systém okrem iného môže prispieť k väčšej bezpečnosti na mieste. 

Parkovací dom na Studenohorskej

Studenohorská ulica, mestská časť Lamač

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Mapovania v celej skúmanej zóne zaznamenali vysokú obsadenosť počas noci, v niektorých uliciach nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť parkovací dom na Studenohorskej ulici, na mieste bývalého areálu zberných surovín, ktorý je vo svahu. V riešenom území budúceho parkovacieho domu je dnes 55 parkovacích miest, z toho je 15 vyhradených, ktoré bývajú aj nevyužité. Mesto obyvateľom na online stretnutí odprezentovalo návrh parkovacieho domu s 99 miestami, ktorý by obslúžil nielen najbližšie bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť. Navrhovaný nízkopodlažný dom so zelenou strechou a fasádou s obkladom z prírodného dreva by bol v súlade s pôvodnou zástavbou daného územia. Osvetlenie a kamerový systém okrem iného môže prispieť k väčšej bezpečnosti na mieste. 

Parkovací dom na Wolkrovej

Wolkrova ulica a okolie, mestská časť Petržalka 

Obyvatelia aktuálne parkujú na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc, tlak na parkovanie je v tejto oblastí veľký. Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe montovaného parkovacieho domu na mieste spomínanej betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na 1 polozapustenom a 2 nadzemných podlažiach obsiahol 173 parkovacích miest. Prezentovaný návrh počíta s obkladom s popínanou zeleňou či z prírodného dreva a zelenou strechou s vodozádržnými opatreniami. Detských ihrísk či športovísk, ktoré by mohli byť na streche umiestnené, je totiž podľa prieskumov v okolí dostatok. Parkovací dom by mohol byť od blízkeho bytového domu oddelený aj alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť aj komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. Lokalít, kde by v budúcnosti mohli vzniknúť ďalšie parkovacie domy, je v okolí viacero.  

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Wolkrovej

Wolkrova ulica a okolie, mestská časť Petržalka 

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Obyvatelia aktuálne parkujú na betónovej spevnenej ploche a takmer na každom kúsku priľahlých ulíc, tlak na parkovanie je v tejto oblastí veľký. Mapovanie v zóne Dvory ukázalo, že priemerná obsadenosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka riešenie v podobe montovaného parkovacieho domu na mieste spomínanej betónovej plochy, ktorý by rozšíril dnešné kapacity a na 1 polozapustenom a 2 nadzemných podlažiach obsiahol 173 parkovacích miest. Prezentovaný návrh počíta s obkladom s popínanou zeleňou či z prírodného dreva a zelenou strechou s vodozádržnými opatreniami. Detských ihrísk či športovísk, ktoré by mohli byť na streche umiestnené, je totiž podľa prieskumov v okolí dostatok. Parkovací dom by mohol byť od blízkeho bytového domu oddelený aj alejou vysadených vzrastlých stromov a na mieste aktuálne parkujúcich áut by mohla po regulácii vzniknúť aj komunitná záhrada, ktorá by pozdvihla celý verejný priestor. Lokalít, kde by v budúcnosti mohli vzniknúť ďalšie parkovacie domy, je v okolí viacero.  

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Saratovskej

Saratovská ulica a okolie, mestská časť Dúbravka 

Parkovanie v tejto oblasti je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou. Na riešenom území parkuje v súčasnosti 129 áut, prieskumy z terénu však ukazujú, že hoci cez deň je obsadenosť ⅔, v noci je parkovisko, rovnako ako aj vedľajšie ulice, úplne naplnené. Mesto obyvateľom prezentovalo návrh parkovacieho domu pre 202 parkovacích miest s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou, ktorá by zohľadňovala vzdialenosť od bytového domu. Na mieste, kde by boli garáže k bytovému domu najbližšie, si môžu obyvatelia zvoliť aj užší variant. Kapacitne by tak bol parkovací dom o niečo menší, ale zachoval by sa väčší priestor zelene, kde by pod korunami stromov mohli byť umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady. Parkovací dom by zároveň pôsobil ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou. Aj preto mesto v návrhu predstavilo možnosť zelenej fasády aj zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami, ktoré by výrazne zmenili aktuálne prehrievaný betónový priestor. 

Parkovací dom na Saratovskej

Saratovská ulica a okolie, mestská časť Dúbravka 

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovanie v tejto oblasti je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou ulicou. Na riešenom území parkuje v súčasnosti 129 áut, prieskumy z terénu však ukazujú, že hoci cez deň je obsadenosť ⅔, v noci je parkovisko, rovnako ako aj vedľajšie ulice, úplne naplnené. Mesto obyvateľom prezentovalo návrh parkovacieho domu pre 202 parkovacích miest s dvomi nadzemnými podlažiami so stupňovitou výškou, ktorá by zohľadňovala vzdialenosť od bytového domu. Na mieste, kde by boli garáže k bytovému domu najbližšie, si môžu obyvatelia zvoliť aj užší variant. Kapacitne by tak bol parkovací dom o niečo menší, ale zachoval by sa väčší priestor zelene, kde by pod korunami stromov mohli byť umiestnené lavičky alebo komunitné záhrady. Parkovací dom by zároveň pôsobil ako hluková či smogová izolácia od rušnej cesty s električkovou traťou. Aj preto mesto v návrhu predstavilo možnosť zelenej fasády aj zelenej strechy s vodozádržnými opatreniami, ktoré by výrazne zmenili aktuálne prehrievaný betónový priestor. 

Parkovací dom na Veternicovej

Veternicová ulica, mestská časť Karlova Ves

Mesto si uvedomuje, že pre obyvateľov tejto oblasti (vzhľadom na jej umiestnenie) je a aj v budúcnosti bude potreba vlastniť, a teda zaparkovať auto, veľmi dôležitá. To je už dnes na dotknutej Veternicovej ulici a jej okolí, veľmi náročné. Analýzy ukazujú, že najmä v noci sú kapacity pre legálne parkovanie prekročené a treba ich navýšiť (aby obyvatelia neparkovali na účelových komunikáciách či zeleni). Parkovací dom, ktorý bol obyvateľom mestskej časti zatiaľ ako návrh prezentovaný, by stál na asfaltovej ploche, ktorá aj aktuálne slúži ako parkovisko. Výhodou tohto územia je jeho terénna konfigurácia, keďže je v miernom svahu, a to umožňuje riešiť technické usporiadanie parkovacích podlaží. Bude tak možnosť využiť 1 podzemné a dve nadzemné podlažia s kapacitou 186 parkovacích miest a vyhradenými miestami pre ZŤP. Keďže v danej oblasti je dobrá občianska vybavenosť, mesto navrhuje použiť zelenú strechu, ktorá by, podobne ako aj v iných mestských častiach, slúžila ako prirodzená klimatizácia a ochladzovala betónovú plochu. Smerom k blízkemu bytovému domu by bola fasáda a jej samotná výška volená tak, aby neprišlo k tieneniu, ale ani šíreniu svetelnému smogu či hluku.

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Veternicovej

Veternicová ulica, mestská časť Karlova Ves

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Mesto si uvedomuje, že pre obyvateľov tejto oblasti (vzhľadom na jej umiestnenie) je a aj v budúcnosti bude potreba vlastniť, a teda zaparkovať auto, veľmi dôležitá. To je už dnes na dotknutej Veternicovej ulici a jej okolí, veľmi náročné. Analýzy ukazujú, že najmä v noci sú kapacity pre legálne parkovanie prekročené a treba ich navýšiť (aby obyvatelia neparkovali na účelových komunikáciách či zeleni). Parkovací dom, ktorý bol obyvateľom mestskej časti zatiaľ ako návrh prezentovaný, by stál na asfaltovej ploche, ktorá aj aktuálne slúži ako parkovisko. Výhodou tohto územia je jeho terénna konfigurácia, keďže je v miernom svahu, a to umožňuje riešiť technické usporiadanie parkovacích podlaží. Bude tak možnosť využiť 1 podzemné a dve nadzemné podlažia s kapacitou 186 parkovacích miest a vyhradenými miestami pre ZŤP. Keďže v danej oblasti je dobrá občianska vybavenosť, mesto navrhuje použiť zelenú strechu, ktorá by, podobne ako aj v iných mestských častiach, slúžila ako prirodzená klimatizácia a ochladzovala betónovú plochu. Smerom k blízkemu bytovému domu by bola fasáda a jej samotná výška volená tak, aby neprišlo k tieneniu, ale ani šíreniu svetelnému smogu či hluku.

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Závadskej

Závadská ulica, mestská časť Rača a okolie 

V blízkosti Závadskej ulice sa nachádza niekoľko parkovacích plôch. Riešené územie má aktuálne 75 miest. Ich obsadenosť je pri započítaní iba legálnych parkovacích miest, najmä v noci, takmer stopercentná. Počas dňa sa využíva aj ako záchytné parkovisko, kde zvyknú ľudia smerujúci z Pezinka odložiť svoje auto a do mesta sa presunúť električkou. Aj to spôsobuje zahustenosť daného miesta. Plocha, ktorú mesto navrhuje pre parkovací dom, je vhodná najmä pre vzťah k okolitým bytovým domom a možnostiam pre pohyb peších. Parkovací dom by sa z jednej strany nachádzal 15 metrov od obytných domov, ktorých prízemie však nie je využívané na bývanie. Na druhej strane je to 5 metrov od zadnej steny obytného domu.

Výhodou tohto územia je, že sa nachádza v miernom svahu, čo umožňuje riešiť technické usporiadanie parkovacích podlaží. Bolo by možné obojsmerné parkovanie – parkovací dom by bol dostupný z viacerých strán pre viacero obytných domov v okolí s 1 podzemným a 1 nadzemným podlažím a s kapacitou do 150 parkovacích miest, s vyhradenými miestami pre ZŤP i stanicami pre nabíjanie elektromobilov. Osvetlenie a kamerový systém tiež zvýši pocit bezpečia. Pre dobrú občiansku vybavenosť okolia mesto navrhuje zvoliť využitie zelenej strechy, čo pomôže schladiť dané územieV danej lokalite je viacero plôch, nad ktorými bude možné v budúcnosti v prípade potreby ďalších parkovacích domov uvažovať. Na konci blízkej Púchovskej ulice mesto tiež pripravuje zámer záchytného parkoviska. 

Parkovací dom na Závadskej

Závadská ulica, mestská časť Rača a okolie 

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

V blízkosti Závadskej ulice sa nachádza niekoľko parkovacích plôch. Riešené územie má aktuálne 75 miest. Ich obsadenosť je pri započítaní iba legálnych parkovacích miest, najmä v noci, takmer stopercentná. Počas dňa sa využíva aj ako záchytné parkovisko, kde zvyknú ľudia smerujúci z Pezinka odložiť svoje auto a do mesta sa presunúť električkou. Aj to spôsobuje zahustenosť daného miesta. Plocha, ktorú mesto navrhuje pre parkovací dom, je vhodná najmä pre vzťah k okolitým bytovým domom a možnostiam pre pohyb peších. Parkovací dom by sa z jednej strany nachádzal 15 metrov od obytných domov, ktorých prízemie však nie je využívané na bývanie. Na druhej strane je to 5 metrov od zadnej steny obytného domu.

Výhodou tohto územia je, že sa nachádza v miernom svahu, čo umožňuje riešiť technické usporiadanie parkovacích podlaží. Bolo by možné obojsmerné parkovanie – parkovací dom by bol dostupný z viacerých strán pre viacero obytných domov v okolí s 1 podzemným a 1 nadzemným podlažím a s kapacitou do 150 parkovacích miest, s vyhradenými miestami pre ZŤP i stanicami pre nabíjanie elektromobilov. Osvetlenie a kamerový systém tiež zvýši pocit bezpečia. Pre dobrú občiansku vybavenosť okolia mesto navrhuje zvoliť využitie zelenej strechy, čo pomôže schladiť dané územie. V danej lokalite je viacero plôch, nad ktorými bude možné v budúcnosti v prípade potreby ďalších parkovacích domov uvažovať. Na konci blízkej Púchovskej ulice mesto tiež pripravuje zámer záchytného parkoviska. 

Parkovací dom na Bebravskej

Bebravská ulica, mestská časť Vrakuňa

V okolí Bebravskej ulice sa nachádza niekoľko menších i väčších parkovacích plôch pred aj za zdravotným strediskom. Riešené miesto pri ceste aj aktuálne slúži ako parkovisko s kapacitou približne 105 parkovacích miest. Vo frekventovaných časoch ráno aj podvečer je takmer plné, rovnako ako priľahlé uličky medzi bytovými domami. Parkovací dom, ktorý tu mesto navrhuje postaviť, by obyvateľom priniesol komfort a zhromaždením áut pod jednu strechu by výrazne upratal verejný priestor. Na 1 podzemnom a 2 nadzemných podlažiach by v budúcnosti mohlo parkovať do 193 áut. Z jednej časti by bol odsadený, aby bol ďalej od blízkeho bytového domu, no i na tomto mieste by mohli parkovať autá, pomedzi ktoré by sa vysadili vzrastlé stromy. Obyvatelia by tak z okien nepozerali na rozpálenú betónovú plochu, ale na zeleň, keďže mesto navrhuje zelenú strechu parkovacieho domu.

Prítomnosťou novej garáže by sa znížil aj hluk z áut, pretože by bol tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, ale tiež zvýšil pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, by sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, znížila aj dynamika dopravy v tomto priestore. Úpravou parkovania by zároveň pri blízkych zariadeniach a škole mohli vzniknúť bezpečné drop off zóny na vyloženie tovaru či nástup detí. Celý priestor ešte viac zveľadí aj plánovaná revitalizácia blízkeho parčíku (na mieste ktorého nie je možné budovať nové parkovacie miesta) s novými stromami, lavičkami, kaviarňou či mobiliárom pre deti a osvetlením. 
 

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na Bebravskej

Bebravská ulica, mestská časť Vrakuňa

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

V okolí Bebravskej ulice sa nachádza niekoľko menších i väčších parkovacích plôch pred aj za zdravotným strediskom. Riešené miesto pri ceste aj aktuálne slúži ako parkovisko s kapacitou približne 105 parkovacích miest. Vo frekventovaných časoch ráno aj podvečer je takmer plné, rovnako ako priľahlé uličky medzi bytovými domami. Parkovací dom, ktorý tu mesto navrhuje postaviť, by obyvateľom priniesol komfort a zhromaždením áut pod jednu strechu by výrazne upratal verejný priestor. Na 1 podzemnom a 2 nadzemných podlažiach by v budúcnosti mohlo parkovať do 193 áut. Z jednej časti by bol odsadený, aby bol ďalej od blízkeho bytového domu, no i na tomto mieste by mohli parkovať autá, pomedzi ktoré by sa vysadili vzrastlé stromy. Obyvatelia by tak z okien nepozerali na rozpálenú betónovú plochu, ale na zeleň, keďže mesto navrhuje zelenú strechu parkovacieho domu.

Prítomnosťou novej garáže by sa znížil aj hluk z áut, pretože by bol tlmený ich prítomnosťou vo vnútri, ale tiež zvýšil pocit bezpečnosti. Okrem nového osvetlenia a kamerového systému napojeného na mestskú políciu, by sa jedným vjazdom a informovanosťou o obsadenosti garáže, znížila aj dynamika dopravy v tomto priestore. Úpravou parkovania by zároveň pri blízkych zariadeniach a škole mohli vzniknúť bezpečné drop off zóny na vyloženie tovaru či nástup detí. Celý priestor ešte viac zveľadí aj plánovaná revitalizácia blízkeho parčíku (na mieste ktorého nie je možné budovať nové parkovacie miesta) s novými stromami, lavičkami, kaviarňou či mobiliárom pre deti a osvetlením. 
 

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Parkovací dom na ulici Československých parašutistov

Ulica Československých parašutistov, mestská časť Nové Mesto 

Situácia na Hostinského sídlisku je z hľadiska parkovania zlá, prieskumy z terénu ukázali vysokú obsadenosť počas dňa, ale najmä nadpriemernú obsadenosť v noci. Suma všetkých parkovacích miest na sídlisku je 241, z toho 88 v riešenom území medzi OD Slimák a Riazanskou ulicou. Keďže obsadenosť v noci je viac ako 126-percentná, v lokalite sa tak parkuje na 63 nelegálnych miestach, zväčša na zeleni či chodníkoch. Ako riešenie lokálneho problému navrhuje mesto postaviť vo vnútrobloku pri ulici Československých parašutistov parkovací dom, ktorý by aj vzhľadom k tomu, že v budúcnosti bude oblasť súčasťou regulovanej zóny, rozšíril parkovacie kapacity. Analýzy ukazujú, že počet áut po regulácii môže klesnúť o 20-30 percent (nedostatočné pre túto zónu), avšak stúpne počet parkujúcich vodičov s trvalými pobytmi (ktorí jeho nahlásenie doteraz odkladali a majú oprávnenie v zóne parkovať).  

Navrhovaný parkovací dom, ktorý bol predstavený poslancom a následne aj obyvateľom, by mohol na 1 polozapustenom a 1 nadzemnom podlaží obsiahnuť 188 parkovacích miest. Obyvatelia si môžu zvoliť širší aj užší variant (10 m od najbližšieho bytového domu), vzhľadom na blízkosť k okolitým bytovým domom. Taktiež si môžu zvoliť aj variant bez (navrhovanej zelenej) strechy, aby bol parkovací dom ešte o niečo nižší, vzhľadom na povoľovacie procesy však bude spĺňať hygienické parametre pre byty na nižších poschodiach. Jeho prítomnosť však zabezpečí nielen upratanie verejného priestoru na sídlisku, ale aj zníženie hluku či svetelného smogu z áut. V blízkosti sa síce nachádzajú aj čiastočne nevyužívané garáže, školský areál či zelené plochy, nie všetky sú však vo vlastníctve mesta či mestskej časti, preto vzhľadom na snahu stavať na plochách aj aktuálne využívaných na parkovanie a neodstraňovať zeleň, iné vhodné alternatívy v blízkom okolí nie sú. 

Parkovací dom na ulici Československých parašutistov

Ulica Československých parašutistov, mestská časť Nové Mesto 

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

Situácia na Hostinskom sídlisku je z hľadiska parkovania zlá, prieskumy z terénu ukázali vysokú obsadenosť počas dňa,ale najmä nadpriemernú obsadenosť v noci. Suma všetkých parkovacích miest na sídlisku je 241, z toho 88 v riešenom území medzi OD Slimák a Riazanskou ulicou. Keďže obsadenosť v noci je viac ako 126-percentná, v lokalite sa tak parkuje na 63 nelegálnych miestach, zväčša na zeleni či chodníkoch. Ako riešenie lokálneho problému navrhuje mesto postaviť vo vnútrobloku pri ulici Československých parašutistov parkovací dom, ktorý by aj vzhľadom k tomu, že v budúcnosti bude oblasť súčasťou regulovanej zóny, rozšíril parkovacie kapacity. Analýzy ukazujú, že počet áut po regulácii môže klesnúť o 20-30 percent (nedostatočné pre túto zónu), avšak stúpne počet parkujúcich vodičov s trvalými pobytmi (ktorí jeho nahlásenie doteraz odkladali a majú oprávnenie v zóne parkovať).  

Navrhovaný parkovací dom, ktorý bol predstavený poslancom a následne aj obyvateľom, by mohol na 1 polozapustenom a 1 nadzemnom podlaží obsiahnuť 188 parkovacích miest. Obyvatelia si môžu zvoliť širší aj užší variant (10 m od najbližšieho bytového domu), vzhľadom na blízkosť k okolitým bytovým domom. Taktiež si môžu zvoliť aj variant bez (navrhovanej zelenej) strechy, aby bol parkovací dom ešte o niečo nižší, vzhľadom na povoľovacie procesy však bude spĺňať hygienické parametre pre byty na nižších poschodiach. Jeho prítomnosť však zabezpečí nielen upratanie verejného priestoru na sídlisku, ale aj zníženie hluku či svetelného smogu z áut. V blízkosti sa síce nachádzajú aj čiastočne nevyužívané garáže, školský areál či zelené plochy, nie všetky sú však vo vlastníctve mesta či mestskej časti, preto vzhľadom na snahu stavať na plochách aj aktuálne využívaných na parkovanie a neodstraňovať zeleň, iné vhodné alternatívy v blízkom okolí nie sú. 

Mapa spoplatneného parkovania

Mapa spoplatneného parkovania

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste