Odťah vozidiel

V prípade, ak bude musieť byť nesprávne parkujúce vozidlo odtiahnuté, odťah vykoná mestská firma Mestský parkovací systém, spol. s r.o. Pre overenie, či bolo vozidlo odtiahnuté, môžete navštíviť stránku Mestského parkovacieho systému 

Prevádzková doba

Nepretržitá 7 dní v týždni, 24 hodín denne, auto si je možné vyzdvihnúť kedykoľvek.

Cena za odťah

Výška poplatku za odťah je 155 € s DPH (+ pokuta za priestupok). Naviac za každý začatý deň po 10. dni od odtiahnutia do areálu odťahovej služby je účtované „stojné“ vo výške 5 € s DPH/deň.

Možnosť úhrady poplatku za odťah je priamo na stanovisku odťahovej služby v hotovosti alebo kartou, avšak nie je možná úhrada poplatku a pokuty naraz.

Pre vozidlá odtiahnuté do 14.4.2023 je poplatok 130 € s DPH.

 

Kontakt

Prevádzková doba

Nepretržitá 7 dní v týždni, 24 hodín denne, auto si je možné vyzdvihnúť kedykoľvek.

Cena za odťah

Výška poplatku za odťah je 155 € s DPH (+ pokuta za priestupok). Naviac za každý začatý deň po 10. dni od odtiahnutia do areálu odťahovej služby je účtované „stojné“ vo výške 5 € s DPH/deň.

Možnosť úhrady poplatku za odťah je priamo na stanovisku odťahovej služby v hotovosti alebo kartou, avšak nie je možná úhrada poplatku a pokuty naraz.

Pre vozidlá odtiahnuté do 14.4.2023 je poplatok 130 € s DPH.

Kontakt

Kde nájdem odtiahnuté vozidlo

Technická 6, Bratislava-Trnávka
(na tomto mieste je zriadené aj stanovisko Mestskej polície na uhradenie pokuty za priestupok).

Dostupnosť MHD: linky 63, 65, 96 (na Galvaniho ulici) alebo linka 53 (zastávka Bojnická)