Kontrola parkovania

Záleží nám na tom, aby bolo parkovanie v Bratislave dostupnejšie pre rezidentov
a prehľadné a zrozumiteľné pre každého. 

Preto je parkovanie v regulovaných zónach možné len na vyznačených parkovacích miestach a zlepšujeme tiež kontrolu parkovania.

Ako správne parkovať?

Našli ste si na vozidle upozornenie na nesprávne parkovanie?
Odpovede na časté otázky nájdete v otázkach a odpovediach

Časté chyby pri parkovaní

V regulovanej zóne: 

 • Parkovanie mimo vyznačeného miesta – v regulovanej zóne je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach resp. v parkovacích pásoch. Státie na komunikácii, chodníku, spevnenej ploche, kde nie je vyznačené parkovacie miesto, nie je povolené.
 • Parkovanie bez oprávnenia – v stanovenom čase je možné v regulovanej zóne parkovať len s príslušným oprávnením – rezidenti s rezidentskou kartou, návštevníci po zaplatení hodinovej sadzby (resp. s iným oprávnením – parkovanie s bonusovou alebo návštevníckou kartou)

Regulované zónyoznačené dopravným značením ale aj informačnými tabuľami Bratislavského parkovacieho asistenta PAAS 

Mimo regulovanej zóny:

 • Parkovanie na chodníku pri nedodržaní zákonnej vzdialenosti – pri parkovaní na chodníku je potrebné parkovať tak, aby ostala voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Opäť však platí, že akonáhle parkujete v regulovanej zóne, parkovať môžete len na vyznačených parkovacích miestach – ak na chodníku nie sú vyznačené, nemôžete tam zaparkovať.

Ďalšie chyby pri parkovaní:

 • Parkovanie v križovatke – parkovať nemôžete na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou
 • Parkovanie na priechode pre chodcov – parkovať tiež nemôžete na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi.
 • Parkovanie na zeleni

Objektívna zodpovednosť

Dôležitou súčasťou regulácie parkovania je aj kontrola.

Tú vykonáva mestská polícia, novinkou je nedávne schválenie zmeny legislatívy a zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti.

Tá umožňuje mestskej polícii, respektíve vyškoleným kontrolórom, riešiť priestupky aj prostredníctvom foto/video dokumentácie, nie je už potrebná fyzická prítomnosť vodiča/majiteľa vozidla, čo systém kontrol urýchľuje.

Čím viac nelegálne zaparkovaných vozidiel sa nám podarí skontrolovať, tým lepšie parkovanie budú mať rezidenti v okolí svojho bydliska.

 

Ako uplatňovanie objektívnej zodpovednosti funguje?

 • Mesto prostredníctvom vyškolených kontrolórov zaznamená porušenie zákona o cestnej premávke, vytvorí fotodokumentáciu, zistí totožnosť majiteľa vozidla pomocou špecializovaných informačných systémov.
 • Zdokumentované porušenie zákona je spracované do rozkazu o uložení pokuty.
 • Mesto posiela obálku s pokutou človeku, ktorý sa dopustil porušenia zákona (buď elektronickou alebo fyzickou poštou).
 • Človek si dôkazy (fotodokumentáciu) o porušení zákona môže pozrieť online na adrese uvedenej v rozkaze.
 • Ak človek uhradí pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, platí sa 2/3 sumy. Po 15 dňoch je nutné zaplatiť plnú výšku pokuty s tým, že ak ani následne nepríde k uhradeniu, je vec odstúpená na vymáhanie exekučne.

Odťah vozidiel

V prípade, ak bude musieť byť nesprávne parkujúce vozidlo odtiahnuté, odťah vykoná mestská firma Mestský parkovací systém, s.r.o. Pre overenie, či bolo vozidlo odtiahnuté, môžete navštíviť stránku Mestského parkovacieho systému 

Prevádzková doba

Nepretržitá 7 dní v týždni, 24 hodín denne, auto si bude možné vyzdvihnúť kedykoľvek.

Cena za odťah

130,- Eur s DPH (+ pokuta za priestupok), možnosť úhrady priamo na stanovisku odťahovej služby v hotovosti alebo kartou.

Kontakt

Prevádzková doba

Nepretržitá 7 dní v týždni, 24 hodín denne, auto si bude možné vyzdvihnúť kedykoľvek.

Cena za odťah

130,- Eur s DPH (+ pokuta za priestupok), možnosť úhrady priamo na stanovisku odťahovej služby v hotovosti alebo kartou.

Kontakt

Kde nájdem odtiahnuté vozidlo

Technická 6, Bratislava-Trnávka
(na tomto mieste je zriadené aj stanovisko Mestskej polície na uhradenie pokuty za priestupok).

Dostupnosť MHD: linka č. 58 (cez pracovné dni v špičke) priamo pred vstupom; 63, 65, 96 (na Galvaniho ulici)

Máte otázky? Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…

Máte otázky?
Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…