Kontrola parkovania

Záleží nám na tom, aby bolo parkovanie v Bratislave dostupnejšie pre rezidentov
a prehľadné a zrozumiteľné pre každého. 

Preto je parkovanie v regulovaných zónach možné len na vyznačených parkovacích miestach a zlepšujeme tiež kontrolu parkovania.

Ako správne parkovať?

Našli ste si na vozidle upozornenie na nesprávne parkovanie?
Odpovede na časté otázky nájdete v otázkach a odpovediach

Časté chyby pri parkovaní

V regulovanej zóne: 

 • Parkovanie mimo vyznačeného miesta – v regulovanej zóne je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach resp. v parkovacích pásoch. Státie na komunikácii, chodníku, spevnenej ploche, kde nie je vyznačené parkovacie miesto, nie je povolené (ani v čase, kedy zóna nie je spoplatnená – vždy je povolené zaparkovať len na vyznačenom parkovacom mieste/páse).
 • Parkovanie bez oprávnenia – v stanovenom čase je možné v regulovanej zóne parkovať len s príslušným oprávnením – rezidenti s rezidentskou kartou, návštevníci po zaplatení hodinovej sadzby (resp. s iným oprávnením – parkovanie s bonusovou alebo návštevníckou kartou)

Regulované zónyoznačené dopravným značením ale aj informačnými tabuľami Bratislavského parkovacieho asistenta PAAS

Mimo regulovanej zóny:

 • Parkovanie na chodníku pri nedodržaní zákonnej vzdialenosti – pri parkovaní na chodníku je potrebné parkovať tak, aby ostala voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m. Opäť však platí, že akonáhle parkujete v regulovanej zóne, parkovať môžete len na vyznačených parkovacích miestach – ak na chodníku nie sú vyznačené, nemôžete tam zaparkovať.

Ďalšie chyby pri parkovaní:

 • Parkovanie v križovatke – parkovať nemôžete na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou
 • Parkovanie na priechode pre chodcov – parkovať tiež nemôžete na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi.
 • Parkovanie na zeleni

Objektívna zodpovednosť

Dôležitou súčasťou regulácie parkovania je aj kontrola.

Tú vykonáva mestská polícia, novinkou je schválenie zmeny legislatívy a zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti.

Tá umožňuje mestskej polícii, respektíve vyškoleným kontrolórom, riešiť priestupky aj prostredníctvom foto/video dokumentácie, nie je už potrebná fyzická prítomnosť vodiča/majiteľa vozidla, čo systém kontrol urýchľuje.

Čím viac nelegálne zaparkovaných vozidiel sa nám podarí skontrolovať, tým lepšie parkovanie budú mať rezidenti v okolí svojho bydliska.

 

Ako uplatňovanie objektívnej zodpovednosti funguje?

 • Mesto prostredníctvom vyškolených kontrolórov zaznamená porušenie zákona o cestnej premávke, vytvorí fotodokumentáciu, zistí totožnosť držiteľa vozidla pomocou špecializovaných informačných systémov.
 • Zdokumentované porušenie zákona je spracované do rozkazu o uložení pokutyVýška pokuty je stanovená zákonom.
 • Mesto posiela obálku s pokutou držiteľovi vozidla, ktoré sa dopustilo porušenia zákona (buď elektronickou alebo fyzickou poštou).
 • Držiteľ vozidla si dôkazy (fotodokumentáciu) o porušení zákona môže pozrieť online na adrese uvedenej v rozkaze.
 • Ak držiteľ vozidla uhradí pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, platí sa 2/3 sumy. Po 15 dňoch je nutné zaplatiť plnú výšku pokuty s tým, že ak ani následne nepríde k uhradeniu, je vec odstúpená na vymáhanie exekučne.

Máte otázky? Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…

Máte otázky?
Máme odpovede!

Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
Koľko typov kariet bude dostupných?…