Kontrola parkovania

Záleží nám na tom, aby bolo parkovanie v Bratislave dostupnejšie pre rezidentov
a prehľadné a zrozumiteľné pre každého. 

Preto je parkovanie v regulovaných zónach možné len na vyznačených parkovacích miestach a zlepšujeme tiež kontrolu parkovania.

Ako správne parkovať?

Našli ste si na vozidle upozornenie na nesprávne parkovanie?
Odpovede na časté otázky nájdete v otázkach a odpovediach

Časté chyby pri parkovaní

V regulovanej zóne: 

 • Parkovanie mimo vyznačeného miesta – v regulovanej zóne je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach resp. v parkovacích pásoch. Státie na komunikácii, chodníku, spevnenej ploche, kde nie je vyznačené parkovacie miesto, nie je povolené (ani v čase, kedy zóna nie je spoplatnená – vždy je povolené zaparkovať len na vyznačenom parkovacom mieste/páse).
 • Parkovanie bez oprávnenia – v stanovenom čase je možné v regulovanej zóne parkovať len s príslušným oprávnením – rezidenti s rezidentskou kartou, návštevníci po zaplatení hodinovej sadzby (resp. s iným oprávnením – parkovanie s bonusovou alebo návštevníckou kartou)

Regulované zónyoznačené dopravným značením ale aj informačnými tabuľami Bratislavského parkovacieho asistenta PAAS

Mimo regulovanej zóny:

 • Parkovanie na chodníku je od 1.10.2023 možné iba na vyznačených parkovacích miestach, alebo ak takéto parkovanie povoľuje zvislé dopravné značenie.

Ďalšie chyby pri parkovaní:

 • Parkovanie v križovatke – parkovať nemôžete na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou
 • Parkovanie na priechode pre chodcov – parkovať tiež nemôžete na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred nimi.
 • Parkovanie na zeleni

Objektívna zodpovednosť

Dôležitou súčasťou regulácie parkovania je aj kontrola.

Tú vykonáva mestská polícia, novinkou je schválenie zmeny legislatívy a zavedenie tzv. objektívnej zodpovednosti.

Tá umožňuje mestskej polícii, respektíve vyškoleným kontrolórom, riešiť priestupky aj prostredníctvom foto/video dokumentácie, nie je už potrebná fyzická prítomnosť vodiča/majiteľa vozidla, čo systém kontrol urýchľuje.

Čím viac nelegálne zaparkovaných vozidiel sa nám podarí skontrolovať, tým lepšie parkovanie budú mať rezidenti v okolí svojho bydliska.

 

Ako uplatňovanie objektívnej zodpovednosti funguje?

 • Mesto prostredníctvom vyškolených kontrolórov zaznamená porušenie zákona o cestnej premávke, vytvorí fotodokumentáciu, zistí totožnosť držiteľa vozidla pomocou špecializovaných informačných systémov.
 • Priestupok je vždy overovaný dvojstupňovo, to znamená, že správny orgán ešte raz overuje priestupok zaznamenaný v teréne kontrolórmi. Až keď sa aj pri druhej kontrole potvrdí spáchanie priestupku, pristúpi sa k odoslaniu pokuty.
 • Zdokumentované porušenie zákona je spracované do rozkazu o uložení pokutyVýška pokuty je stanovená zákonom.
 • Mesto posiela obálku s pokutou držiteľovi vozidla, ktoré sa dopustilo porušenia zákona (buď elektronickou alebo fyzickou poštou).
 • Držiteľ vozidla si dôkazy (fotodokumentáciu) o porušení zákona môže pozrieť online na adrese uvedenej v rozkaze.
 • Ak držiteľ vozidla uhradí pokutu do 15 dní od doručenia rozkazu, platí sa 2/3 sumy. Po 15 dňoch je nutné zaplatiť plnú výšku pokuty s tým, že ak ani následne nepríde k uhradeniu, je vec odstúpená na vymáhanie exekučne. Viac informácií

Potrebujete pomôcť?

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste