Ružinov

V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov sme spustili systém regulovaného parkovania PAAS v lokalite Ružinov – Nivy.

Regulácia bola spúšťaná vo fázach, potom, ako sme v jednotlivých častiach zóny pripravili dopravné značenie. Nižšie nájdete projekty organizácie dopravy a viac informácií k jednotlivým lokalitám.

  *Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

  Ružová dolina

  Poslednou pripravovanou časťou v rámci zóny RU1 Ružinov-Nivy je lokalita Ružová dolina.

  Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhol, kde a ako majú byť v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta a obyvatelia mohli posielať pripomienky k návrhu projektu do 20. mája 2022.  

  Po zapracovaní pripomienok sme v priebehu leta a septembra vyznačovali parkovacie miesta a ďalšieho dopravné značenie a reguláciu sme spustili 29. septembra.

  Záznam stretnutia zo 16.5.2022

  Prezentácia zo stretnutia 

  Všetky informácie o pripravovanej lokalite Ružová dolina nájdete v parkovacích novinách.

  Košická – Miletičova – Prievozská

  Po časti Svätoplukova – Košická je štvrtou pripravovanou lokalitou v rámci celej zóny Ružinov-Nivy  časť Košická – Miletičova – Prievozská. 

  Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako budú v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta a obyvatelia mohli posielať pripomienky k návrhu projektu do 26. apríla 2022.  

  Po zapracovaní pripomienok sme v priebehu leta a septembra vyznačovali parkovacie miesta a ďalšieho dopravné značenie a reguláciu sme spustili 29. septembra.

  Záznam stretnutia z 13.4.2022

  Prezentácia zo stretnutia

  *Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

  Všetky informácie o pripravovanej lokalite Košická – Miletičova – Prievozská nájdete v parkovacích novinách.

  Svätoplukova – Košická

  Po Starom Ružinove a 500 bytoch je treťou pripravovanou lokalitou v rámci celej zóny Ružinov-Nivy časť Svätoplukova – Košická. 

  Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako budú v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta a ďalšie zmeny v organizácii dopravy. Návrh projektu je zverejnený na odkaze nižšie. Pripomienky obyvateliek a obyvateľov k projektu sme zbierali do 12. apríla 2022.

  Po zapracovaní pripomienok sme v lokalite vyznačili parkovacie miesta a reguláciu spustili 15.6.2022.

  Záznam stretnutia z 5.4.2022

  Prezentácia zo stretnutia

   *Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

   Všetky informácie o pripravovanej zóne Svätoplukova – Košická nájdete v parkovacích novinách.

   Starý Ružinov – západ a 500 bytov

   Po Starom Ružinove – východ, kde sa regulácia parkovania PAAS spúšťa 23.3.2022, pripravujeme spolu s mestskou časťou spustenie ďalšej časti zóny Ružinov – Nivy a síce Starého Ružinova – západ a 500 bytov.

   Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako budú v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta.

   V oblasti 500 bytov, kde už je nejaký čas zavedená pilotná regulácia parkovania, sa zmenia hlavne zvislé dopravné značky, samotné vyznačenie parkovacích miest ostane z veľkej časti rovnaké, ako tomu bolo doteraz.

   Oblasť Starý Ružinov – západ prejde zásadnejšou zmenou značenia, v rámci prípravy regulácie tu budeme spoločne s mestskou časťou vyznačovať nové parkovacie miesta a pásy, cik cak čiary pre krátkodobé zastavenie a ďalšie vodorovné aj zvislé dopravné značenie.

    Projekt organizácie dopravy navrhol autorizovaný dopravný projektant, záleží nám však na tom, aby sme získali aj spätnú väzbu obyvateľov, ktorých sa zmeny dotknú. Zbierali sme preto pripomienky obyvateľov k projektu a záznam zo stretnutia k vyhodnoteniu pripomienok nájdete na odkaze nižšie.

    Po zapracovaní pripomienok sme v lokalite vyznačili parkovacie miesta a reguláciu spustili 3. mája 2022.

    Záznam stretnutia z 29.3.2022

    Prezentácia zo stretnutia 

    *Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

    Všetky informácie o pripravovanej zóne Starý Ružinov – západ a 500 bytov nájdete v parkovacích novinách.

    Starý Ružinov – východ

    Prvou časťou Ružinova, v ktorej začne platiť systém regulovaného parkovania PAAS, bude lokalita Starý Ružinov – východ, sídlisko medzi ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka. V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov pripravuje mesto spustenie systému regulovaného parkovania PAAS v uliciach, kde už značenie parkovacích plôch prebehlo. 

    Rezidentská zóna v tejto časti Ružinova, a teda regulácia v tejto lokalite bola mestskou časťou dlhšie plánovaná, od 1. decembra bolo možné sa registrovať. Avšak vzhľadom na to, že celomestský systém regulovaného parkovania PAAS prichádza do tejto lokality rýchlejšie, ako sa pôvodne plánovalo, mesto sa dohodlo s mestskou časťou, že pôvodne pripravovaná regulácia parkovania mestskej časti tu už teda nebude spustená, nakoľko by platila len niekoľko týždňov. Regulácia a kontroly parkovania sa preto spustia už priamo v systéme PAAS.   

    Registrovať sa do systému regulovaného parkovania PAAS, ktorý vás ako rezidentov (obyvateľky a obyvateľov s trvalým pobytom v regulovanej zóne) zvýhodní pred nerezidentmi, je možné od 23. februára 2022. Samotná regulácia a kontrola parkovania bola spustená 23. marca 2022. 

     Rezidenti budú v lokalite parkovať neobmedzene, nerezidenti budú v pracovných dňoch od 14:00 do 06:00 platiť hodinový poplatok 1,50 eur/hod. Vďaka tomu sa v tejto lokalite neoplatí parkovať dochádzajúcim zamestnancom a podvečer sa zvýši počet voľných miest pre tých, ktorí sa vracajú z práce a v zóne bývajú. 

     Záznam stretnutia z 9.3.2022

     *Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

     Všetky informácie o pripravovanej zóne Starý Ružinov – východ nájdete v parkovacích novinách.

     Aktuálne informácie o príprave regulovaného parkovania PAAS nájdete v parkovacích novinách.

     Potrebujete pomôcť?

     Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

     Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste

     Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

     Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste