Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Ružinov

Zóna RU3 Trávniky

Zóna RU2 – Klingerova kolónia

Zóna RU3 Štrkovec

Zóna RU1 Nivy

Informácie o zóne

Od 19.6.2024 sme spolu s mestskou časťou rozšírili systém regulovaného parkovania PAAS do ďalšej časti Ružinova. Ide o lokalitu RU3 – Trávniky, ktorú ohraničujú ulice Ružinovská, Tomášikova, Prievozská a Bajkalská. Nadviazali sme tak na zónu RU3 – Štrkovec. Lokality Štrkovec a Trávniky tvoria jednu PAAS zónu. To znamená, že PAAS parkovacie karty vydané pre lokalitu RU3- Štrkovec sú platné aj v lokalite RU3 – Trávniky. Po spustení regulácie je možné v zóne parkovať už len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného. Lokalita Trávniky je rovnako ako lokalita Štrkovec spoplatnená pre návštevníkov v čase od 12:00 do 24:00 cez pracovné dni hodinovou sadzbou 1,50 eur/hodina.
Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý v zóne RU3 – Trávniky navrhuje vyznačenie parkovacích miest zaradených do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacích pásoch. Projekt organizácie dopravy aj so zapracovanými pripomienkami od obyvateľov a obyvateliek k predmetnej zóne je zverejnený na tejto podstránke nižšie.
Pri príprave projektu organizácie dopravy bol pre nás dôležitý aj názor obyvateľov a obyvateliek, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Preto sa 5. februára 2024 uskutočnilo verejné predstavenie návrhu projektu online. Pripomienky alebo otázky k návrhu projektu bolo možné zasielať do 18. februára 2024. 

• Pri spracovávaní textu Parkovacích novín došlo ku chybe, kedy bola nesprávne uvedená maximálna povolená rýchlosť v Obytnej zóne. Správna rýchlosť je max. 20 km/h. Ospravedlňujeme sa.
Tím parkovacej politiky

Dokumenty

Parkovacie noviny

RU3 – Trávniky

Informácie o zóne

Dňa 25.10.2023 sme spustili spolu s mestskou časťou regulovanú zónu PAAS v ďalšej časti Ružinova. Ide o lokalitu Štrkovec, ktorú ohraničujú ulice Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta.  

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je totiž možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú vždy označené dopravným značením). 

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležité, aby sa k nim mohli vyjadriť aj obyvatelia a obyvateľky, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Návrh projektu nájdete nižšie na tejto podstránke,  pripomienky k dopravnému značeniu bolo možné zasielať emailom na [email protected] do 30.6.2023. 

Online stretnutie k pravidlám PAAS a hlavným zmenám v organizácii dopravy sa uskutočnilo 20. júna 2023.

Záznam zo stretnutia k zóne Štrkovec

Dokumenty

POD - Štrkovec

Projekt organizácie dopravy

Parkovacie noviny

RU3 – Štrkovec

Informácie o zóne

V roku 2023 sme spolu s mestskou časťou spustili regulovanú zónu PAAS aj v ďalšej časti Ružinova. Ide  o menšiu lokalitu Klingerova kolónia v zóne RU2 – Prístav, ktorá zahŕňa nasledujúce ulice: Plátennícka, Alešova, Hamuliakova, Vrábelská, Valchárska, Súkennícka, Čipkárska, Gusevova a Votrubova. Táto zóna tak nadviazala na zónu RU1, kde sa systém regulovaného parkovania PAAS postupne spúšťal počas roka 2022. Cieľom regulácie je zlepšenie parkovania pre obyvateľov tejto lokality, kde často parkujú návštevníci Mlynských nív.

Časť Ružinov – Klingerova kolónia patrí v mestskej časti Bratislava – Ružinov medzi tie, kde je situácia      s parkovaním komplikovanejšia z dôvodu blízkosti polyfunkčných a administratívnych budov. Aj preto sme v tejto lokalite spustili v spolupráci s mestskou časťou Bratislava – Ružinov systém regulovaného parkovania PAAS, ktorý zvýhodňuje obyvateľov s trvalým pobytom v regulovanej zóne.

V systéme PAAS platí, že parkovanie je povolené len na vyznačených parkovacích miestach. Reguláciu parkovania PAAS sme spustili v časti RU2 – Klingerova kolónia 22. augusta 2023.

Dokumenty

POD - Klingerova kolónia

Projekt organizácie dopravy

Parkovacie noviny

RU2 – Klingerova kolónia

V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov sme spustili systém regulovaného parkovania PAAS v lokalite Ružinov – Nivy.

Regulácia bola spúšťaná vo fázach, potom, ako sme v jednotlivých častiach zóny pripravili dopravné značenie. Nižšie nájdete projekty organizácie dopravy a viac informácií k jednotlivým lokalitám.

  *Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

  Časti zóny

  Ružová dolina  Poslednou pripravovanou časťou v rámci zóny RU1 Ružinov-Nivy je lokalita Ružová dolina.

  Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhol, kde a ako majú byť v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta a obyvatelia mohli posielať pripomienky k návrhu projektu do 20. mája 2022.  

  Po zapracovaní pripomienok sme v priebehu leta a septembra vyznačovali parkovacie miesta a ďalšieho dopravné značenie a reguláciu sme spustili 29. septembra.

  Záznam stretnutia zo 16.5.2022

  Prezentácia zo stretnutia 

  Košická - Miletičova - Prievozská


  Po časti Svätoplukova – Košická je štvrtou pripravovanou lokalitou v rámci celej zóny Ružinov-Nivy časť Košická – Miletičova – Prievozská. 

  Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako budú v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta a obyvatelia mohli posielať pripomienky k návrhu projektu do 26. apríla 2022.  

  Po zapracovaní pripomienok sme v priebehu leta a septembra vyznačovali parkovacie miesta a ďalšieho dopravné značenie a reguláciu sme spustili 29. septembra.

  Záznam stretnutia z 13.4.2022

  Prezentácia zo stretnutia

  Svätoplukova - Košická

  Po Starom Ružinove a 500 bytoch je treťou pripravovanou lokalitou v rámci celej zóny Ružinov-Nivy časť Svätoplukova – Košická. 

  Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako budú v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta a ďalšie zmeny v organizácii dopravy. Návrh projektu je zverejnený na odkaze nižšie. Pripomienky obyvateliek a obyvateľov k projektu sme zbierali do 12. apríla 2022.

  Po zapracovaní pripomienok sme v lokalite vyznačili parkovacie miesta a reguláciu spustili 15.6.2022.

  Záznam stretnutia z 5.4.2022

  Prezentácia zo stretnutia

  Starý Ružinov - západ a 500 bytov

  Po Starom Ružinove – východ, kde sa regulácia parkovania PAAS spúšťa 23.3.2022, pripravujeme spolu s mestskou časťou spustenie ďalšej časti zóny Ružinov – Nivy a síce Starého Ružinova – západ a 500 bytov.

  Odborní projektanti spracovali projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako budú v tejto lokalite vyznačené parkovacie miesta.

  V oblasti 500 bytov, kde už je nejaký čas zavedená pilotná regulácia parkovania, sa zmenia hlavne zvislé dopravné značky, samotné vyznačenie parkovacích miest ostane z veľkej časti rovnaké, ako tomu bolo doteraz.

  Oblasť Starý Ružinov – západ prejde zásadnejšou zmenou značenia, v rámci prípravy regulácie tu budeme spoločne s mestskou časťou vyznačovať nové parkovacie miesta a pásy, cik cak čiary pre krátkodobé zastavenie a ďalšie vodorovné aj zvislé dopravné značenie.

  Projekt organizácie dopravy navrhol autorizovaný dopravný projektant, záleží nám však na tom, aby sme získali aj spätnú väzbu obyvateľov, ktorých sa zmeny dotknú. Zbierali sme preto pripomienky obyvateľov k projektu a záznam zo stretnutia k vyhodnoteniu pripomienok nájdete na odkaze nižšie.

  Po zapracovaní pripomienok sme v lokalite vyznačili parkovacie miesta a reguláciu spustili 3. mája 2022.

  Záznam stretnutia z 29.3.2022

  Prezentácia zo stretnutia 

  Starý Ružinov - východ

  Prvou časťou Ružinova, v ktorej začne platiť systém regulovaného parkovania PAAS, bude lokalita Starý Ružinov – východ, sídlisko medzi ulicami Jégého, Trnavská, Bajkalská a Záhradnícka. V spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov pripravuje mesto spustenie systému regulovaného parkovania PAAS v uliciach, kde už značenie parkovacích plôch prebehlo. 

  Rezidentská zóna v tejto časti Ružinova, a teda regulácia v tejto lokalite bola mestskou časťou dlhšie plánovaná, od 1. decembra bolo možné sa registrovať. Avšak vzhľadom na to, že celomestský systém regulovaného parkovania PAAS prichádza do tejto lokality rýchlejšie, ako sa pôvodne plánovalo, mesto sa dohodlo s mestskou časťou, že pôvodne pripravovaná regulácia parkovania mestskej časti tu už teda nebude spustená, nakoľko by platila len niekoľko týždňov. Regulácia a kontroly parkovania sa preto spustia už priamo v systéme PAAS.   

  Registrovať sa do systému regulovaného parkovania PAAS, ktorý vás ako rezidentov (obyvateľky a obyvateľov s trvalým pobytom v regulovanej zóne) zvýhodní pred nerezidentmi, je možné od 23. februára 2022. Samotná regulácia a kontrola parkovania bola spustená 23. marca 2022. 

  Rezidenti budú v lokalite parkovať neobmedzene, nerezidenti budú v pracovných dňoch od 14:00 do 06:00 platiť hodinový poplatok 1,50 eur/hod. Vďaka tomu sa v tejto lokalite neoplatí parkovať dochádzajúcim zamestnancom a podvečer sa zvýši počet voľných miest pre tých, ktorí sa vracajú z práce a v zóne bývajú. 

  Záznam stretnutia z 9.3.2022

  Dokumenty

  Ružová Dolina - návrh projektu

  Návrh projektu

  Ružová dolina - parkovacie noviny

  Parkovacie noviny

  Košická-Miletičova-Prievozská - návrh projektu

  Návrh projektu

  Košická-Miletičova-Prievozská - parkovacie noviny

  Parkovacie noviny

  Svätoplukova-Košická - návrh projektu

  Návrh projektu

  Svätoplukova-Košická - parkovacie noviny

  Parkovacie noviny

  Starý Ružinov - západ a 500 bytov - návrh projektu

  Návrh projektu

  Starý Ružinov - západ a 500 bytov - parkovacie noviny

  Parkovacie noviny

  Starý Ružinov-východ - parkovacie noviny

  Parkovacie noviny

  Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

  Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste