Nové Mesto

Zóna NM1 (Pokrok) a NM2

Zóna NM4-Biely kríž

Zóna Tehelné pole

Informácie o zóne

Dňa 6.12.2023 sme spolu s mestskou časťou spustili systém regulovaného parkovania PAAS v ďalšej časti Nového Mesta. Ide o  sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice v susedstve už spustenej zóny na Tehelnom poli. Neskôr, v roku 2024, bude spustená zóna aj v lokalite Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je totiž možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú vždy označené dopravným značením).

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležité, aby sa k nim mohli vyjadriť aj obyvatelia a obyvateľky, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Návrh projektu, ktorý bol predstavený aj na online verejnom prerokovaní nájdete nižšie a pripomienky k dopravnému značeniu sme prijímali do 16.6.2023.

Verejné predstavenie projektu organizácie dopravy, na ktorom zástupcovia mesta a mestskej časti bližšie predstavili hlavné zmeny, sa uskutočnilo online 7. júna 2023 o 17:00. Záznam zo stretnutia.

POD - Pokrok, lokalita A

Projekt organizácie dopravy

POD - Pokrok, lokalita B

Projekt organizácie dopravy

POD - Pokrok, lokalita C

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie celé

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita A Junácka

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita B Vajnorská - Ľudová štvrť

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita C Ľudová štvrť/Hálkova

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita E Kukučínová

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita F Pluhová - Hattalova

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita G Hálkova ZUŠ

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita I Riazanská

Projekt organizácie dopravy

Informácie o zóne

V tomto roku sme spustili spolu s mestskou časťou ďalšiu regulovanú zónu PAAS v časti Nového Mesta. V roku 2022 bola spustená zóna Tehelné pole. Od 22.8.2023 je zaregulovaná zóna NM4 – Biely kríž a v mesiaci november 2023 plánujeme zaregulovať už prezentované sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice v susedstve už spustenej zóny na Tehelnom poli. V roku 2024, plánujeme spustenie regulovaného parkovania paas aj v lokalite Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko. 

Parkovacie miesta v lokalite Biely kríž vyznačila mestská časť Bratislava – Nové Mesto a od augusta 2023 sú zaradené do systému PAAS. V systéme PAAS platí, že parkovanie je povolené len na vyznačených parkovacích miestach. 

Registrácie pre zónu Nové Mesto (NM4)  – Biely kríž sme spustili 2. augusta 2023. Samotná regulácia zóny bola spustená 22. augusta 2023 

 

POD - Biely kríž

Projekt organizácie dopravy

Parkovacie noviny

NM4 – Biely kríž

Informácie o zóne

V lokalite Tehelné pole spustila mestská časť Nové Mesto pilotný systém rezidentského parkovania už v decembri 2020. Táto časť Bratislavy bola zvolená najmä preto, že ide o lokalitu najviac zaťaženú autami návštevníkov (futbalového, hokejového štadióna, NTC a ďalších). Ide o lokalitu ohraničenú Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

Parkovacie miesta tak vyznačovala mestská časť ešte pred spustením pilotného projektu. Celá zóna prešla od 10.1.2022 pod správu hlavného mesta a bude zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. Aj na základe skúseností z pilotného projektu mesto realizovalo ešte pár úprav dopravného značenia. Upravený projekt organizácie dopravy pre Tehelné pole si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste