Nové Mesto

Zóna NM1 (Pokrok) a NM2

Zóna NM4-Biely kríž

Zóna Tehelné pole

Informácie o zóne

V roku 2023 plánujeme spolu s mestskou časťou spustiť regulovanú zónu PAAS v ďalšej časti Nového Mesta. Pôjde o  sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice v susedstve už spustenej zóny na Tehelnom poli. Neskôr, v roku 2024, bude spustená zóna aj v lokalite Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je totiž možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú vždy označené dopravným značením).

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležité, aby sa k nim mohli vyjadriť aj obyvatelia a obyvateľky, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Návrh projektu nájdete nižšie a pripomienky k dopravnému značeniu nám môžete zasielať emailom na [email protected] do 16.6.2023.

Verejné predstavenie projektu organizácie dopravy, na ktorom zástupcovia mesta a mestskej časti bližšie predstavili hlavné zmeny, sa uskutočnilo online 7. júna 2023 o 17:00. Záznam zo stretnutia.

POD - Pokrok

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie celé

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita A Junácka

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita B Vajnorská - Ľudová štvrť

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita C Ľudová štvrť/Hálkova

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita E Kukučínová

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita F Pluhová - Hattalova

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita G Hálkova ZUŠ

Projekt organizácie dopravy

POD - Zátišie, lokalita I Riazanská

Projekt organizácie dopravy

Informácie o zóne

V roku 2023 plánujeme spolu s mestskou časťou spustiť regulovanú zónu PAAS v ďalšej časti Nového Mesta. V roku 2022 bola spustená zóna Tehelné pole. Tento rok spúšťame zónu NM4 Biely kríž a neskôr už prezentované sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice v susedstve už spustenej zóny na Tehelnom poli. Neskôr, v roku 2024, bude spustená zóna aj v lokalite Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko. 

Parkovacie miesta už mestská časť v lokalite Biely kríž vyznačila a od 22.8.2023 budú zaradené do systému PAAS. V systéme PAAS platí, že parkovanie je povolené len na vyznačených parkovacích miestach. 

Registrácie pre zónu Nové Mesto (NM4)  – Biely kríž spúšťame 2. augusta 2023. Samotná regulácia zóny bude spustená 22. augusta 2023 

PAAS je napojený na štátne registre, ktoré automaticky overia údaje o obyvateľoch, preto je potrebná samostatná registrácia. Registrácia je však jednoduchá a dá sa vybaviť online.

POD - Biely kríž

Projekt organizácie dopravy

Parkovacie noviny

NM4 – Biely kríž

Informácie o zóne

V lokalite Tehelné pole spustila mestská časť Nové Mesto pilotný systém rezidentského parkovania už v decembri 2020. Táto lokalita bola zvolená najmä kvôli tomu, že ide o lokalitu najviac zaťaženú autami návštevníkov (futbalového, hokejového štadióna, NTC a ďalších). Ide o lokalitu ohraničenú Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

Parkovacie miesta tak vyznačovala mestská časť ešte pred spustením pilotného projektu. Celá zóna prešla od 10.1.2022 pod správu hlavného mesta a bude zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. Aj na základe skúseností z pilotného projektu mesto realizovalo ešte pár úprav dopravného značenia. Upravený projekt organizácie dopravy pre Tehelné pole si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste