Tehelné pole – Nové Mesto

V lokalite Tehelné pole spustila mestská časť Nové Mesto pilotný systém rezidentského parkovania už v decembri 2020. Táto lokalita bola zvolená najmä kvôli tomu, že ide o lokalitu najviac zaťaženú autami návštevníkov (futbalového, hokejového štadióna, NTC a ďalších). Ide o lokalitu ohraničenú Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

Parkovacie miesta tak vyznačovala mestská časť ešte pred spustením pilotného projektu. Celá zóna prejde od 10.1.2022 pod správu hlavného mesta a bude zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. Aj na základe skúseností z pilotného projektu mesto realizovalo ešte pár úprav dopravného značenia. Upravený projekt organizácie dopravy pre Tehelné pole si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Tehelné pole – Nové Mesto

*Kliknite na obrázok pre zväčšenie.

V lokalite Tehelné pole spustila mestská časť Nové Mesto pilotný systém rezidentského parkovania už v decembri 2020. Táto lokalita bola zvolená najmä kvôli tomu, že ide o lokalitu najviac zaťaženú autami návštevníkov (futbalového, hokejového štadióna, NTC a ďalších). Ide o lokalitu ohraničenú Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova.

Parkovacie miesta tak vyznačovala mestská časť ešte pred spustením pilotného projektu. Celá zóna prejde od 10.1.2022 pod správu hlavného mesta a bude zaradená do systému regulovaného parkovania PAAS. Aj na základe skúseností z pilotného projektu mesto realizovalo ešte pár úprav dopravného značenia. Upravený projekt organizácie dopravy pre Tehelné pole si môžete pozrieť na odkaze nižšie.