Krasňany – Rača

Prvou zónou, v ktorej sme začali parkovacie miesta vyznačovať, je oblasť Krasňan v Rači. Našim cieľom bolo, aby sme pri vyznačovaní zachovali maximálny počet parkovacích miest a zároveň zlepšili dopravnú situáciu v obytnej štvrti a situáciu pre chodcov.

Realizovanými zmenami sa snažíme čo najlepšie zosúladiť podnety od chodcov, cyklistov, podnety smerujúce k upokojeniu dopravy v obytnej štvrti, ako aj legitímnu požiadavku zabezpečenia čo najväčšieho počtu parkovacích miest pre rezidentov.

Vďaka spolupráci s MČ Rača sme dokázali nájsť spôsob, aby pribudli nové legálne parkovacie miesta. To sa podarilo najmä zjednosmernením niektorých ulíc, ktoré do marca boli obojsmerné a parkovanie na nich bolo nelegálne.

Od obyvateliek a obyvateľov Krasňan sme tiež dostali viacero podnetov na zmenu či zlepšenie značenia, ktoré sme sa podľa možností snažili zapracovať do projektu. Napríklad namiesto jednotlivých parkovacích miest sme tam, kde to je možné, vyznačili parkovacie pásy. Takisto sme niektoré parkoviská medzi bytovými domami preusporiadali tak, aby tam mohlo vzniknúť viac parkovacích miest, resp. aby sa zachovali čo najprirodzenejšie pešie trasy.

V spolupráci s MČ Rača sme tiež zmenili navrhnuté umiestnenie kontajnerov vďaka čomu sme skrátili dlhé cikcak čiary, čím vznikli dodatočné parkovacie miesta. Projekt organizácie dopravy v Krasňanoch so zapracovanými podnetmi si môžete pozrieť na odkaze nižšie. Na odkaze nižšie tiež nájdete záznam z online stretnutia s obyvateľmi z novembra 2021, na ktorom sme diskutovali o zapracovaných podnetoch ako aj pravidlách regulovaného parkovania.

Krasňany – Rača

Prvou zónou, v ktorej sme začali parkovacie miesta vyznačovať, je oblasť Krasňan v Rači. Našim cieľom bolo, aby sme pri vyznačovaní zachovali maximálny počet parkovacích miest a zároveň zlepšili dopravnú situáciu v obytnej štvrti a situáciu pre chodcov.

Realizovanými zmenami sa snažíme čo najlepšie zosúladiť podnety od chodcov, cyklistov, podnety smerujúce k upokojeniu dopravy v obytnej štvrti, ako aj legitímnu požiadavku zabezpečenia čo najväčšieho počtu parkovacích miest pre rezidentov.

Vďaka spolupráci s MČ Rača sme dokázali nájsť spôsob, aby pribudli nové legálne parkovacie miesta. To sa podarilo najmä zjednosmernením niektorých ulíc, ktoré do marca boli obojsmerné a parkovanie na nich bolo nelegálne.

Od obyvateliek a obyvateľov Krasňan sme tiež dostali viacero podnetov na zmenu či zlepšenie značenia, ktoré sme sa podľa možností snažili zapracovať do projektu. Napríklad namiesto jednotlivých parkovacích miest sme tam, kde to je možné, vyznačili parkovacie pásy. Takisto sme niektoré parkoviská medzi bytovými domami preusporiadali tak, aby tam mohlo vzniknúť viac parkovacích miest, resp. aby sa zachovali čo najprirodzenejšie pešie trasy.

V spolupráci s MČ Rača sme tiež zmenili navrhnuté umiestnenie kontajnerov vďaka čomu sme skrátili dlhé cikcak čiary, čím vznikli dodatočné parkovacie miesta. Projekt organizácie dopravy v Krasňanoch so zapracovanými podnetmi si môžete pozrieť na odkaze nižšie.

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste