Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Lamač

Zóna LA1 Lamač

Informácie o zóne

V roku 2024 plánujeme spolu s mestskou časťou spustiť regulovanú zónu PAAS aj v Lamači. Ide o lokalitu LA1, ktorá je ohraničená ulicami Vrančovičova, Hodonínska, Havelkova, Podháj a Studenohorská.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý v zóne LA1 navrhuje vyznačenie parkovacích miest zaradených do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach bude možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach alebo parkovacích pásoch. Návrh projektu organizácie je zverejnený nižšie na tejto podstránke.

Pri príprave projektu organizácie dopravy je pre nás dôležitý aj názor obyvateľov a obyvateliek, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Preto sa v stredu 26.6. 2024 o  17:00hod uskutoční verejné predstavenie návrhu projektu online prostredníctvom aplikácie Teams, kde bude možné klásť otázky k projektu organizácie dopravy. Link na pripojenie k diskusii nájdete nižšie na tejto podstránke. Mestská časť Lamač bude zároveň túto online prezentáciu premietať v reálnom čase konania (t.j. 26.6.2024 o 17:00hod) v miestnom kine Lamač, kde bude taktiež možnosť kladenia otázok.

V prípade, že máte k návrhu projektu pripomienky alebo otázky a nemôžete sa zúčastniť verejného online prerokovania, je možné ich zasielať do 10. júla 2024 na adresu [email protected]. O spustení regulácie v lokalite LA1 vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

POD - Podháj - SEVER

Projekt organizácie dopravy

POD - Podháj - JUH

Projekt organizácie dopravy

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste