Karlova Ves

Zóna Líščie údolie

Informácie o zóne

V roku 2024 plánujeme spolu s mestskou časťou spustiť regulovanú zónu PAAS v prvej časti Karlovej Vsi, v lokalite ohraničenej ulicami Karloveská, Líščie údolie, Botanická a Svrčia.Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je možné parkovať len na vyznačených miestach.

Pripomienky k projektu bolo možné posielať do 20. decembra 2023. O spustení regulácie v zóne Líščie údolie budeme obyvateľov a obyvateľky informovať čo najskôr.

POD - Líščie údolie

Projekt organizácie dopravy

POD - Líščie údolie (png)

Projekt organizácie dopravy

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste