Karlova Ves

Zóna Líščie údolie

Informácie o zóne

V roku 2024 plánujeme spolu s mestskou časťou spustiť regulovanú zónu PAAS v prvej časti Karlovej Vsi, v lokalite ohraničenej ulicami Karloveská, Líščie údolie, Botanická a Svrčia.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je možné parkovať len na vyznačených parkovacích miestach.

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležitý aj názor obyvateľov a obyvateliek danej lokality. Budeme radi, ak sa zúčastníte verejného prerokovania, ktoré sa uskutoční 4. decembra 2023 o 17:00, online prostredníctvom aplikácie Teams:

KV2 – Líščie údolie

Na prerokovaní dostanete možnosť  klásť otázky, ktoré vás zaujímajú.

V prípade, že máte k návrhu projektu pripomienky a nemôžete sa zúčastniť verejného prerokovania, je možné ich zasielať do 20. decembra 2023 na [email protected]. O spustení regulácie v zóne Líščie údolie budeme obyvateľov a obyvateľky informovať čo najskôr.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

POD - Líščie údolie

Projekt organizácie dopravy

Kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára

Odpovede na najčastejšie kladené otázky na jednom mieste