Dúbravka

Záluhy – východ

Návrh projektu organizácie dopravy v zóne Záluhy-východ

V roku 2024 plánujeme spolu s mestskou časťou spustiť regulovanú zónu PAAS v prvej časti Dúbravky, v lokalite ohraničenej ulicami Harmincova, M. Sch. Trnavského a J. Alexyho.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS. V regulovaných zónach je totiž možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú vždy označené dopravným značením).

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležité, aby sa k nim mohli vyjadriť aj obyvatelia a obyvateľky, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Návrh projektu je zverejnený  pod obrázkom zóny a pripomienky k dopravnému značeniu bolo možné posielať do 15.1.2023.

  * Návrh projektu zatiaľ neobsahuje vyznačené parkovacie miesta pre ŤZP osoby a presné časy regulácie parkovania, obe budú doplnené. 

  Mapa spoplatneného parkovania

  Mapa spoplatneného parkovania

  Máte otázky? Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…

  Máte otázky?
  Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…