Petržalka

Dvory V, VI, Šustekova a okolie

Návrh projektu organizácie dopravy v lokalite Dvory V, VI a Šustekovej a okolí

V septembri 2023 sme spolu s mestskou časťou Bratislava-Petržalka spustili regulovanú zónu PAAS, v časti Dvory V, VI, v lokalite ohraničenej ulicami Rusovská cesta, Einsteinova  a Panónska cesta a v časti Hájov – okolí Šustekovej ulice. Nadviazali sme tak na susednú zónu Dvory IV, kde je už spustený systém regulovaného parkovania PAAS od 10.1.2022. Všetky tieto časti budú tvoriť jednu PAAS zónu, čo znamená, že PAAS rezidentská parkovacia karta bude platiť v celej regulovanej oblasti PE1.

Odborný projektant spracoval projekt organizácie dopravy, ktorý navrhuje, kde a ako majú byť vyznačené parkovacie miesta, ktoré budú zaradené do regulovaného parkovania PAAS a ďalšie zmeny v organizácii dopravy. V regulovaných zónach je totiž možné parkovať už len na vyznačených parkovacích miestach (s výnimkou niektorých vnútroblokov, ktoré sú vždy označené dopravným značením).

Pri príprave projektov organizácie dopravy je pre nás dôležité, aby sa k nim mohli vyjadriť aj obyvatelia a obyvateľky, ktorí danú lokalitu poznajú najlepšie. Návrh projektu je zverejnený  pod obrázkom zóny a pripomienky k dopravnému značeniu ste nám mohli posielať do 13.2.2023.

Regulované parkovanie PAAS sme spustili v Petržalke na Dvoroch V, VI a v lokalite Šustekova dňa 25.9.2023

Parkovaciu kartu si môžete registrovať na www.paas.sk. 

  Dvory IV – Petržalka

  Prvou časťou Petržalky, kde sme zaviedli systém regulovaného parkovania PAAS, sú Dvory IV. Okrem nových parkovacích miest a pásov sme v lokalite zriadili aj nové jednosmerné ulice. Tieto zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Šírkové pomery komunikácií totiž často neumožňujú vyznačenie parkovacích miest a zachovanie obojsmernej premávky.

  Ak máte záujem pozrieť si podrobný projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

  Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov IV s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.

  Dvory 4 – Petržalka

  Prvou časťou Petržalky, kde sme zaviedli systém regulovaného parkovania PAAS, sú Dvory 4. Okrem nových parkovacích miest a pásov sme v lokalite zriadili aj nové jednosmerné ulice. Tieto zavádzame najmä pre to, aby vznikol priestor pre čo najväčší počet legálnych parkovacích miest. Šírkové pomery komunikácií totiž často neumožňujú vyznačenie parkovacích miest a zachovanie obojsmernej premávky.

  Ak máte záujem pozrieť si podrobný projekt organizácie dopravy v tejto lokalite, môžete si ho stiahnuť na odkaze nižšie.

  Projekt sme najskôr predstavili obyvateľkám a obyvateľom Dvorov 4 s cieľom získať ich spätnú väzbu a podnety. Viaceré podnety sme následne zapracovali do projektu. Podnety ako aj vysvetlenie najdôležitejších zmien si môžete pozrieť v zázname z online stretnutia s obyvateľmi tejto lokality zo dňa 19.8.2021.

  Mapa spoplatneného parkovania

  Mapa spoplatneného parkovania

  Máte otázky? Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…

  Máte otázky?
  Máme odpovede!

  Kedy sa spúšťa regulované parkovanie?
  Koľko typov kariet bude dostupných?…