Contact

Address

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Telephone

Call centre (Monday-Friday):  0800 222 888

Email

Registration:                 registracie@paas.sk

Vehicle towing:             odtahovka@bratislava.sk

Korešpondečná adresa

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č. 1
814 99 Bratislava

Telefonický kontakt

Infolinka:
0800 222 888

Kontaktné emaily

PAAS asistenca:
registracie@paas.sk

Odťahová služba:
odtahovka@bratislava.sk